Quines bases científiques té Glifing?       

En aquest enllaç Bases científiques del mètode Glifing hi ha un article sobre la recerca que es va dur a terme amb la Universitat de Barcelona i que mostra que Glifing té uns resultats significatius quan s’aplica.

També en pots trobar explicacions més extenses al llibre Glifing: com detectar i vèncer les dificultats de lectura. Barcelona: Editorial Horsori, 2016. Aquest llibre el pots comprar aquí.   

           

Quin fonament teòric sosté el mètode Glifing?

Glifing s’emmarca dins la psicologia cognitiva, que té com a objecte d’estudi els processos mentals que originen el coneixement, com ara les idees, la percepció, la memòria i l’aprenentatge, la formació de conceptes nous i el raonament lògic.

La psicologia cognitiva proporciona eines i coneixement per millorar aquests aspectes mentals com la memòria, ajudar a recuperar-se d’una lesió cerebral i oferir tractaments eficaços per millorar els trastorns d’aprenentatge.

D’altra banda, Glifing treballa des del paradigma de la plasticitat neuronal. Glifing sap que la plasticitat cerebral és possible i per això ha creat un entrenament personalitzat, sistematitzat, gradual i intensiu que provoca canvis en l’estructura cerebral, cosa que fa possible que es millori en aspectes cognitius com la memòria i la fluïdesa lectora.    

També pots llegir el llibre Glifing: com detectar i vèncer les dificultats de lectura. Barcelona: Editorial Horsori, 2016. El pots comprar aquí.

 

Quin grau d’eficàcia té Glifing?       

Glifing ha estat eficaç en el 95 % dels casos i en diferents perfils cognitius.

 

Com em puc donar d’alta?     

Si omples aquest formulari rebràs la informació necessària per donar-te d’alta.

A més a més, en aquest estudi que es va dur a terme en el marc de la col·laboració amb la Universitat de Barcelona, s’hi mostren dades de com el mètode Glifing actua amb molta més efectivitat i rapidesa que els mètodes tradicionals.

En aquest altre estudi veuràs que, tot i que Glifing funciona a qualsevol edat, durant els primers anys, de primer a tercer de primària, és quan és més efectiu respecte a la rapidesa de la millora.   

Preguntes freqüents escoles:

Si omples aquest formulari rebràs la informació necessària per saber les condicions econòmiques i donar-te d’alta.

Glifing s’aplica en tots dos entorns. És més fàcil que el treball sistemàtic i individual de cada alumne s’apliqui des de casa ja que ens cal una implicació de 3 o 4 dies a la setmana. El recorregut s’adapta totalment a cada alumne.

Les nenes i els nens que no puguin fer-ho a casa haurien d’estar atesos a l’escola de manera individual, en parelles lectores o en grups de reforç.

Glifing també disposa de sessions grupals, que es duen a terme a l’escola, i de sessions de reforç que es poden aplicar en grup petit. També hi ha la possibilitat de fer parelles lectores o apadrinaments lectors.

No és necessari que hi hagi dificultats de lectura o un diagnòstic previ per treballar amb Glifing.

Glifing és adequat per a tot l’alumnat en edat d’aprendre a llegir. Comença sempre amb una primera avaluació, que ens dona prou dades per saber quin perfil lector té cada un i, així, adaptar l’entrenament.

La proposta de treballar a educació infantil està sostinguda per estudis de potents investigadors internacionals que defensen les prèvies de lectura com una eina de prevenció de les dificultats de lectura i com a base preparatòria per a l’alfabetització posterior.

La proposta de 1r a 3r es basa en els anys d’aprenentatge i consolidació de la lectura. La lectura de 1r a 3r és curricular, mentre que a partir de 4t es converteix en una eina d’aprenentatge.

Dit d’una altra manera: fins a 3r hem d’aprendre a llegir i a partir de 4t llegim per aprendre.

Quan els estudiants presenten dificultats lectores a partir de 4t de primària, recomanem que un professional especialitzat en reeducació lectora els atengui. Disposem de més de 500 gabinets que treballen amb GlifingPro.

Els estudiants fan una primera avaluació a l’escola (o a casa) que genera un informe automàtic i que marca una pauta automàtica que personalitza el camí d’aprenentatge a cada alumne.

Fan 1 sessió al dia, 3 o 4 dies a la setmana. Les sessions duren entre 10 i 20 minuts.

El professorat rep notificacions que informen del grau d’ús de cada alumne i del rendiment que té.

Els resultats queden registrats al web de gestió i el docent els pot consultar sempre que vulgui. Totes les sessions es poden tornar a jugar.

Individual: les sessions duren entre 10 i 20 minuts.

Grupal: les sessions grupals duren entre 20 i 40 minuts depenent de la dinàmica que es generi i de la profunditat que vulguin aportar els mestres.

No, després d’haver fet una formació, l’escola es torna autònoma. Glifing forma l’equip docent perquè cada mestra o mestre el pugui aplicar amb l’alumnat pel que fa a la part grupal i en pugui fer el seguiment pel que fa a la part individual.

De totes maneres, sempre hi ha una assessora pedagògica Glifing per a qualsevol consulta.

Sí, de cada infant individualment, i grupalment també. Les avaluacions proporcionen dades completes del perfil lector de cada infant, i els resultats de cada sessió queden registrats i es poden consultar des del rol d’entrenador.

ReadUp és una aplicació de mòbil o tauleta que incorpora els coneixements i l’experiència de Glifing transformats en un joc que permet treballar de manera lúdica amb la intervenció d’una persona adulta o sense.

És molt flexible perquè no requereix ordinador i és gratuït per als nens i nenes que disposen de Glifing.

ReadUp no té el grau de personalització de Glifing, i els resultats que s’obtenen no es veuen a Glifing, però és un bon complement.

No, els resultats de readUp no es veuen a Glifing, però en són un bon complement.

Avui dia, 750 escoles apliquen el mètode Glifing a les aules, algunes de les quals fa més de 10 anys que ho fan.

Infantil: atenció, memòria, inhibició, flexibilitat cognitiva, vocabulari, consciència fonològica, raonament lògic i principi alfabètic.

Primària: mecànica lectora (precisió i velocitat), comprensió lectora.

í, per a Glifing la vessant emocional és fonamental. Una frase molt nostra és «sense emoció no hi ha cognició».

D’altra banda, sabem que molts infants que s’entrenen amb Glifing ho fan per les dificultats que tenen de lectura. Sovint venen amb unes dosis molt altes de frustració i amb una autoestima molt baixa, que els omple de desànim i poca confiança en si mateixos. Per això recomanem sempre que una figura professional hi sigui present.

A més a més, a Glifing hi ha elements motivacionals dissenyats per, sobretot, incidir en els punts següents:

tolerància a la frustració, acceptació de l’error com a part de l’aprenentatge, possibilitat de fer valoracions perquè es tinguin en compte les seves opinions (el que pensa cada infant i les sensacions que té ens importen!) i altres mesures que comuniquem als infants i a la família perquè aprenguin a ser bons entrenats i entrenadors respectivament.

Sí, els entrenats fan una primera avaluació a l’escola (o a casa), que genera un informe automàtic i que marca una pauta automàtica que personalitza el camí d’aprenentatge a cada un.

Sí, Glifing s’adapta a l’edat lectora de cada nena o nen, independentment del perfil cognitiu que tingui. Moltes escoles d’educació especial fan servir Glifing a les aules.

L’escola proporciona les dades del professorat i de l’alumnat a través d’un formulari d’alta molt fàcil d’omplir, a partir del qual es generen els noms d’usuari i les contrasenyes per a cada persona en el sistema.

L’escola s’encarrega de comunicar les contrasenyes al professorat i a l’alumnat.

Cada docent rep una sèrie de videotutorials que dura 3 hores aproximadament en total. A partir d’aleshores té sempre a disposició una assessora pedagògica per quan sigui necessari.

Glifing és per a tots els infants, des d’infantil de 4 anys fins a 3r de primària. Les sessions individuals creen un itinerari personalitzat i revisable automàticament, de manera que cada entrenat té el seu propi camí d’aprenentatge, que es modifica en funció de com evolucioni.

Per aquest motiu, Glifing és recomanable tant per a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge com per a qui llegeixi molt bé.

Sempre que et calgui pots parlar amb l’assessora pedagògica que Glifing assigna

Glifing disposa d’una sessió d’avaluació adaptada a l’escola que s’aplica a cada alumne de manera individual. L’avaluació es pot dur a terme a l’escola o a casa, i al cap de pocs minuts (entre 5 i 10 minuts per alumne) la mestra obté els resultats de cada alumne i el disseny de la pauta ja preparada.

Aquestes avaluacions generen informes individuals i globals, tant d’avaluació com d’evolució.

Glifing et fa un pressupost a mida segons les necessitats de l’escola. Omple aquest formulari per rebre el pressupost.

El Glifing al gabinet sempre és prioritari perquè té un grau de personalització més elevat.

Cal connexió a internet, equipament d’ordinador o tauleta (de 8 polzades o més) i accés des d’una versió de Chrome actualitzada.

A educació infantil: disposem de sessions grupals per treballar a l’aula, i, si l’escola ho vol, d’itineraris individuals adaptats que l’alumnat pot fer a casa seva amb ordinador o tauleta. Els itineraris d’infantil són iguals per a tot l’alumnat i no tenen avaluació.

A educació primària: a partir d’una primera avaluació, cada alumne disposa del seu itinerari personalitzat que es va adaptant a partir del registre de cada sessió. També hi ha itineraris grupals per treballar la comprensió amb cada grup classe.

Infantil: atenció, memòria, inhibició, flexibilitat cognitiva, vocabulari, consciència fonològica, raonament lògic i principi alfabètic.

Primària: principi alfabètic, mecànica lectora (precisió i velocitat) i comprensió lectora. També atenció, memòria, flexibilitat cognitiva, vocabulari i consciència fonològica.

Sí. Els entrenats i les entrenades poden fer Glifing en català, castellà, rioplatense, eusquera, gallec i anglès. No és convenient barrejar idiomes en un mateix itinerari, per tant, val més triar-ne un i, en tot cas, passar a un altre idioma quan l’escola ho decideixi

Sí. Glifing és especialment interessant per donar a les persones nouvingudes l’oportunitat d’accedir més de pressa a la llengua vehicular de l’escola.

Sí. Només cal comunicar-ho a l’assessora pedagògica Glifing assignada.

Sí. Les entrenades i els entrenats poden fer Glifing en català, castellà, rioplatense, eusquera, gallec i anglès. No és convenient barrejar idiomes en un mateix itinerari, per tant, val més triar-ne un i, en tot cas, passar a un altre idioma quan l’escola ho decideixi.

No hi ha cap límit de sessions diàries, però recomanem fer-ne 1 al dia, 3 o 4 dies a la setmana.

L’escola és qui s’encarrega de presentar Glifing a les famílies, i Glifing facilita el material i la formació necessaris per fer-ho, i també un videotutorial dirigit a les famílies perquè implementar Glifing sigui molt senzill.

També oferim l’opció de fer presentacions per internet, amb personal de Glifing, obertes a les famílies.

Les famílies han de rebre les contrasenyes per poder accedir a Glifing a través del nostre web, on hi ha els videotutorials i un contacte d’atenció tècnica per a qualsevol problema que pugui sorgir.

És molt important que l’escola transmeti la importància de treballar la lectura de manera sistemàtica i constant, tant si als fills o filles els costa llegir com si no, amb l’objectiu de fomentar l’hàbit lector.

Sí. Glifing dona l’opció de treballar només a l’escola a través de les sessions grupals o de reforç, però és difícil que tots els entrenats facin el treball sistemàtic diari només des de l’escola. Per això és molt indicat obrir-lo a les famílies.

Si creus que una pauta no s’ajusta a l’alumne, només ho has de comunicar a la teva assessora pedagògica Glifing perquè readapti la pauta.

No. Les pautes escola són automàtiques. Si creus que una pauta no s’ajusta a l’alumne, només ho has de comunicar a la teva assessora pedagògica Glifing perquè readapti la pauta.

Sí. La mestra o el mestre té marge per modificar la pauta grupal si ho considera oportú

Sí. Glifing permet triar entre lletra de pal, lletra d’impremta i lletra lligada. Es pot canviar per a cada infant tants cops com es vulgui.

Si un entrenat es frustra quan fa una activitat, podem saltar-nos l’activitat. De totes maneres, per prevenir possibles frustracions o altres problemes, consulta sempre amb la teva assessora pedagògica Glifing, perquè podria ser que calgués modificar la pauta.

Sí, si l’escola ho vol. Glifing està obert a l’estiu i les famílies poden disposar del nostre suport tècnic.

Sí. Glifing segueix tots els protocols de la LOPD vigents.