Assegura l’èxit en la reeducació de la lectura si entrenes velocitat i comprensió lectora

Què pot fer Glifing per al teu gabinet?

Sabem que treballes intensament perquè les famílies dels nens i les nenes que acompanyes en l’entrenament de la lectura vegin resultats ràpids i confiïn en el teu gabinet. Com a gabinet per a la reeducació de la lectura pots aconseguir-ho. T’agradaria ajudar moltes més famílies, però el temps és molt limitat!

Amb Glifing et fem la vida més fàcil. El nostre mètode d’entrenament de la lectura està dissenyat perquè puguis entrenar un gran nombre de nenes i nens i obtinguis resultats 100% fiables. Per poder-ho aconseguir, hem automatitzat diverses fases importants del mètode, sense que això afecti gens ni mica els resultats dels entrenats i entrenades.

Per què Glifing funciona?

Altres mètodes automatitzats

Montserrat Garcia Ortíz - Creadora del Método Glifing
Equipo Glifing unido ante las adversidades de las dificultades de la lectura

Qui som i per què et podem ajudar

Què inclou Glifing?

 • Està determinat pel nostre índex d’eficàcia lectora, que s’obté relacionant la velocitat de lectura d’un text i el percentatge d’errors en les preguntes posteriors. Aquesta relació ens ajuda a identificar els aspectes de lectura en què cal incidir: la comprensió, la velocitat, totes dues o si és lectura autònoma.

 • Identifiquem el punt d’inici de l’entrenament i definim els objectius en base al perfil lector. Al cap dels 5 mesos d’entrenament, avaluem la millora.

 • GlifingGo utilitza la metodologia de la resposta a la intervenció (RTI). L’avaluació determina el punt d’inici i activa la pauta, que s’ajusta i es modifica segons el que calgui. Es fa a partir dels registres de les sessions, avaluacions i reavaluacions.

 

 • A través de la plataforma, cada usuari entrena sistemàticament i de manera personalitzada les habilitats que intervenen en la lectura. Així, aprèn a llegir, supera possibles dificultats i millora el rendiment acadèmic.
 • Les sessions d’entrenament de Glifing estan dissenyades per motivar l’entrenat amb jocs divertits que combinen contingut per treballar l’automatització de la descodificació i la comprensió lectora.

 • Les sessions d’entrenament de Glifing s’han dissenyat per motivar els entrenats amb jocs divertits que combinen contingut per treballar l’automatització de la decodificació i la comprensió lectora.
 • El nostre equip de pedagogs i psicòlegs, amb una llarga experiència en l’entrenament de la lectura, t’assessoren a cada moment perquè sempre sàpigues quin és el pas següent.

Impulsem la reeducació lectora del teu gabinet:

El nostre gran objectiu és erradicar el fracàs escolar tot impulsant el rendiment acadèmic mitjançant l’entrenament de la lectura, i el teu gabinet té un rol clau en aquesta missió.

Preguntes freqüents per gabinets:

A l’enllaç Bases científiques del Mètode Glifing, hi trobareu un article de la recerca que es va dur a terme amb la Universitat de Barcelona i que mostra que Glifing té uns resultats significatius en la seva aplicació.

També podreu trobar explicacions més extenses al llibre Glifing: com detectar i vèncer les dificultats de lectura, Editorial Horsori, Barcelona, 2016. El podeu comprar aquí.

Glifing s’emmarca en la psicologia cognitiva, que té com a objecte d’estudi els processos mentals que originen el coneixement, com ara les idees, la percepció, la memòria i l’aprenentatge, la formació de conceptes nous i el raonament lògic.

La psicologia cognitiva proporciona eines i coneixement per tal de millorar aquests aspectes mentals com ara la memòria, ajudar a recuperar-se d’una lesió cerebral i oferir tractaments eficaços per millorar els trastorns de l’aprenentatge i els processos d’aprenentatge en general.

Glifing treballa des del paradigma de la plasticitat neuronal, el qual parteix de la base que és possible i efectiu crear un entrenament personalitzat, sistematitzat, gradual i intensiu que provoca canvis en l’estructura cerebral. Això fa possible la millora en aspectes cognitius com ara la memòria i la fluïdesa lectora.

Per a més informació, podeu llegir el llibre Glifing, com detectar i vèncer les dificultats de lectura, Editorial Horsori, Barcelona, 2016. El podeu comprar aquí.

Glifing s’ha mostrat eficaç en el 95% dels casos i en diferents perfils cognitius.

A més a més, en aquest estudi que es va dur a terme en el marc de la col·laboració amb la Universitat de Barcelona, hi trobaràs dades de com el Mètode Glifing actua amb molta més efectivitat i més rapidesa que els mètodes tradicionals.

En aquest altre estudi veuràs que, tot i que Glifing funciona a qualsevol edat, durant els primers anys, de primer a tercer de primària, és quan la seva efectivitat en la rapidesa de la millora és més elevada.

Si omples aquest formulari rebràs la informació necessària per donar-te d’alta.

Els entrenats fan una primera avaluació que genera un informe semiautomàtic i ens indica quina edat lectora té i el seu punt de partida. La formació inicial que rep el professional del gabinet, com també la web de gestió de Glifing, faran que el professional pugui triar les millors sessions per a cada perfil lector.

Els entrenats fan 1 sessió al dia, 4 dies a la setmana. Les sessions tenen una durada d’entre 10 i 20 minuts. El registre automàtic i remot de cada sessió apareix a la web de gestió de cada professional, i permet continuar amb el camí traçat o variar-lo per tal de tenir-lo ajustat sempre a les necessitats de l’entrenat.

 • Mecànica lectora (precisió i velocitat).
 • Comprensió lectora i vocabulari.
 • Consciència fonològica i principi alfabètic.
 • Atenció i memòria.
 • Inhibició.
 • Flexibilitat cognitiva.

Glifing va néixer arrel d’una dislèxia, però des de llavors la seva efectivitat ha estat provada en diferents perfils cognitius com ara:

 • Dificultats d’aprenentatge generalitzades.
 • Retard lector.
 • Dislèxia.
 • TDAH.
 • Alfabetització de nouvinguts.
 • Síndrome de Down.
 • Autisme.
 • Paràlisi cerebral.
 • Afàsia.

A més a més, hem dissenyat una nova modalitat d’entrenament, el GlifingGo, que no té llicència d’alta per al teu pacient. Té una pauta totalment automatitzada i està pensat per a tots els nens i nenes en edat d’aprendre a llegir i que no tinguin cap dificultat d’aprenentatge.

Sí. Per a Glifing, la vessant emocional és cabdal. Una frase ben nostra és “sense emoció no hi ha cognició”. D’altra banda, sabem que moltes nenes i nens que s’entrenen amb Glifing ho fan perquè tenen dificultats de lectura i, sovint, arriben amb altes dosis de frustració i amb una autoestima molt baixa que els omple de desànim i poca confiança en si mateixos. És per això que recomanem sempre la presència d’un professional. A més a més, a Glifing hi ha elements motivacionals dissenyats per, sobretot, incidir en els punts següents: tolerància a la frustració, acceptació de l’error com a part de l’aprenentatge, valoracions perquè puguem tenir en compte les seves opinions (el que pensa i sent cada entrenat ens importa!) i altres mesures que comuniquem a infants i pares i mares perquè aprenguin a ser bons entrenats i entrenadors respectivament.

En castellà, català, basc i gallec. També hi ha adaptacions al castellà que es parla a l’Argentina i a l’Uruguai. A més, pots trobar un mòdul en anglès.

Glifing duu a terme un treball de camp important i sistemàtic per poder obtenir una gran quantitat de registres amb dades significatives i actualitzades dels nivells lectors representatius dels grups de pertinença de cada infant. Aquestes dades les analitza un equip d’investigació de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

En aquesta línia, Glifing té acords de col·laboració amb altres universitats de diferents països, com ara la Universitat de Santander a Bucaramanga (Colòmbia), la Universitat de Salamanca o la Universitat Autònoma d’Hondures, entre d’altres.

Glifing s’aplica a tots dos entorns. La feina sistemàtica i intensiva és més fàcil aplicar-la des de casa, ja que necessitem una implicació de 4 dies a la setmana.

De totes maneres, l’avaluació, els informes i les sessions de seguiment són tasques que es fan al gabinet o a distància, però sempre les administra i les gestiona el professional del gabinet.

A més a més, el gabinet disposa de sessions per fer des del gabinet tant de manera individual com grupal.

L’entrenador o entrenadora és qui gestiona el registre d’una manera molt senzilla i a través del ratolí de l’ordinador o dels botons que apareixen a la pantalla de la tauleta. Amb aquest registre aconseguim els encerts i errors i la velocitat d’execució. Aquests paràmetres queden registrats a la web de gestió del professional i l’informen del grau d’automatització de la lectura fluida, de la correcció de la lectura i del nivell de comprensió adquirit.

Cada cas és especial. Hi ha nenes i nens que poden fer un salt important en dos mesos d’entrenament i d’altres que necessiten diferents períodes d’entrenament en diferents anys, però de mitjana podem dir que en un període entre 4 i 6 mesos de feina podem aconseguir pujar un curs lector.

Glifing disposa de barems des de 1r de primària fins a 4t de secundària. Però es pot aplicar des d’educació infantil, amb 4 i 5 anys, per treballar les prèvies de lectura, fins als nens i nenes de primària i secundària amb dificultats d’aprenentatge de lectura o simplement amb interès per millorar les habilitats lectores, passant per adults amb una lectura deficient.

Glifing disposa de barems a:

 • Espanya
 • Catalunya (català i castellà)
 • País Basc (eusquera i castellà)
 • Argentina i Uruguai (castellà rioplatense)
 • Galícia (castellà, gallec en procés)

No és necessari cap diagnòstic per treballar amb Glifing. Com que Glifing comença sempre amb una primera avaluació, aquesta ja ens proporciona prou dades per saber quin perfil lector té cada pacient i així adaptar-li l’entrenament. D’altra banda, l’avaluació Glifing és de gran ajuda per completar o iniciar un diagnòstic d’aprenentatge.

A més a més, Glifing també és molt útil per reforçar l’aprenentatge de la lectura dels normolectors, és a dir, de qualsevol nena o nen que estigui en fase d’aprendre a llegir o necessiti un reforç lector però que no tingui dificultats de lectura.

GlifingPro és una eina d’avaluació i d’ajuda al diagnòstic i una potent eina d’entrenament i reeducació. Per això s’ofereix a professionals de la reeducació en l’àmbit de:

 • La psicologia.
 • La psicopedagogia.
 • La pedagogia.
 • La logopèdia.

Si tens algun altre perfil professional, posa’t en contacte amb nosaltres i et direm com pots procedir.

El gabinet paga una quota anual que inclou: accés a la plataforma, espai virtual personal, actualitzacions i incorporacions de nous materials o noves funcionalitats, formacions continuades, assessoria pedagògica, assessoria tècnica per els professionals i per les famílies, publicitat al mapa de gabinets Glifing, accés a la comunitat privada de Facebook, possibilitat de fer avaluacions i informes sense límit, sessions per treballar al centre i sessions per fer tallers i grups.

Les famílies que optin a un entrenament sistemàtic i personalitzat abonaran una llicència d’alta i un abonament mensual.

Si t’interessa conèixer-ne els detalls, pots escriure’ns a partir d’aquest formulari.

Les famílies paguen una llicència d’alta (una sola vegada a la vida) i una quota mensual (durant els mesos que estiguin actives.) Si una família descansa durant uns mesos, no ha de tornar a pagar la llicència d’alta i no se li carrega cap cost durant els mesos de descans. (En funció del programa d’entrenament triat, o de les promocions del moment, pot ser que no hi hagi cap cost d’alta.)

Glifing genera una factura mensual al gabinet amb l’import de les llicències d’altes fetes durant el mes i la part proporcional del mes treballat.

Els mètodes de pagament són:

 • Targeta de crèdit.
 • Domiciliació bancària.

Si et cal ajuda en el terreny financer, consulta’ns-ho. Mirarem d’ajudar-te.

Glifing té la missió d’ajudar totes les nenes i nens que necessitin un entrenament lector. Glifing vol contribuir a fer un món millor i creiem que el camí és la generositat i la cooperació. Per això, Glifing i Avesedari Associació disposen de beques per als infants que necessiten un entrenament lector i les famílies dels quals no poden assumir-ho.

Sí. Glifing està preparat i dissenyat per poder treballar a distància.

No és necessari tenir entrenats en actiu perquè resulti beneficiós tenir Glifing a la consulta, ja que ser membre acreditat Glifing et dona accés a: avaluacions i informes, sessions grupals per crear tallers, sessions per fer servir al centre i totes les formacions continuades que Glifing imparteix.

El professional rep una sèrie de vídeos tutorials, que tenen una durada de cinc hores aproximadament. Després, fa un qüestionari que ens indica el grau d’aprofitament de la formació, i finalment el professional es connecta a una classe presencial en línia amb l’assessora pedagògica. A partir d’aquest moment ja pot començar a treballar. El professional sempre té una assessora pedagògica a la seva disposició per quan calgui, i diferents formacions continuades i voluntàries, que complementen la formació en l’ús de l’eina perquè es pugui aprofitar al màxim.

Quan formalitzem la relació, t’enviem els materials de formació, que pots visualitzar al teu ritme. Per finalitzar la formació, cal assistir a una trobada en línia amb la teva assessora pedagògica (hi ha una sessió a la setmana) i després ja pots començar a treballar amb Glifing.

Sí. Un cop formes part de Glifing, tens a la teva disposició tota la formació que necessitis, tant la inicial repetida com diverses formacions continuades  que oferim periòdicament i que et poden interessar. També tens accés a la teva assessora pedagògica Glifing per a consultes específiques de casos.

Sí. No hi ha cap quantitat mínima ni màxima d’assistents a la formació de centre.

Si no has pogut assistir a una formació continuada, demana’ns l’enregistrament corresponent o apunta’t a l’edició següent del nostre calendari de formacions.

Els dos mètodes tenen el mateix origen: l’any 2009 l’Associació Avesedari, a través de la nostra directora, Montserrat Garcia, va promocionar i participar en un projecte de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona (UB) per estudiar les dificultats d’aprenentatge del seu fill Mario. El diagnòstic de dislèxia del Mario va dur a desenvolupar un entrenament lector que es va mostrar amb èxit.

L’any 2011, i després de dos anys de treball amb l’equip de la UB, Montserrat Garcia va decidir continuar avançant pel seu compte i va fundar Glifing. Hi va incorporar barems més forts, nous idiomes d’entrenament i diverses millores d’ús per als professionals i les famílies.

Actualment Glifing encara col·labora amb altres professionals de la Universitat de Barcelona, però és un projecte completament independent.

Glifing permet triar entre lletra de pal, lletra d’impremta i lletra lligada. Es pot canviar per a cada infant i les vegades que es vulgui.

Sí. Glifing segueix tots els protocols de la LOPD vigents.

Sí. Glifing no tanca per vacances, de manera que sempre pots comptar amb la plataforma activa i amb l’assessorament pedagògic i tècnic que puguis menester. De fet, si tu fas vacances, nosaltres continuem donant servei als teus pacients, i tu pots continuar pautant siguis on siguis, o deixar la feina programada abans de marxar de vacances.

Consulta personalitzada

El Mètode Glifing d’entrenament o reeducació de la lectura et pot ajudar a tu, com a gabinet o centre psicopedagògic, a treballar amb els nens i les nenes que tenen dificultats de lectura com per exemple la dislèxia, que aprenen a llegir o que volen millorar la lectura. El Mètode Glifing és ideal per als gabinets per a la reeducació lectora. Els gabinets tenen l’oportunitat de treballar la reeducació de la lectura a través del Mètode Glifing. A més a més, sempre es treballa amb les famílies, col·laborant-hi i fent que participin en l’evolució dels seus fills i filles en la reeducació de la lectura per allunyar-los del fracàs escolar. El Mètode Glifing garanteix resultats ràpids que fan que els teus clients, les famílies, confiïn en el teu gabinet per a la reeducació de la lectura. Amb Glifing es treballa la velocitat i la comprensió lectora. Glifing et facilita la vida perquè el mètode de lectura està dissenyat per poder entrenar, ensenyar a llegir a molts nens i nenes amb resultats molt fiables. Per aconseguir un entrenament eficaç, les fases importants del mètode s’han automatitzat, però això no afecta els resultats, sinó que facilita la feina als psicòlegs, logopedes i professionals que treballen amb la lectura i la reeducació. Si en vols saber més coses, només hi has d’accedir, i hi podràs trobar informació per treballar la lectura amb Glifing des del teu gabinet. Glifing treballa amb moltes famílies en diferents idiomes. Els resultats ens avalen. Amb el Mètode Glifing no només es treballa la velocitat lectora, sinó també la comprensió lectora. Els nens i les nenes poden treballar des de casa i ser monitorats des del gabinet. El Mètode Glifing està pensat per treballar la lectura i evitar el fracàs escolar. Les nenes i els nens amb dislèxia es beneficien d’aquest mètode cada dia. El Mètode Glifing no només serveix per reeducar la lectura, sinó també per treballar amb famílies, establir vincles i fer que participin en l’educació dels seus fills i filles.