AVÍS LEGAL

Els termes i condicions que a continuació s’indiquen regulen l’accés i l’ús d’aquesta web titularitat de GLIFING SL (D’ara endavant GLIFING) el domicili social es troba a la carretera Reial, 103, local, de Sant Just Desvern, 08960, Barcelona. NIF B-65762254 Telf: +34 93 164 67 11 i correu electrònic de contacte glifing@glifing.com. Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el dia 16 de març de 2012, al tom 43108, foli 71, full B422106, inscripció 1ª, protocol notalrial 471/2012.

1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Les presents Condicions Generals (“Condicions Generals”) regulen l’accés, navegació i ús d’aquest lloc web.

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
2.1. GLIFING és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web i és també titular o té la corresponent llicència sobre els drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge sobre els continguts disponibles a través del mateix.

2.2. En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de GLIFING.

2.3. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc Web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de GLIFING.

3. RESPONSABILITATS I GARANTIES
GLIFING no es fa responsable dels continguts que enllacen amb terceres pàgines web (Xarxes socials).
Si qualsevol Usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc Web haurà de sol·licitar.

4. JURISDICCIÓ
Les relacions establertes entre GLIFING i l’usuari respecte a aquest AVÍS LEGAL es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent.