Desenvolupa les teves habilitats lectores amb Glifing
El mètode ideal per a adolescents i adults

Necessites entrenar la lectura?

Hi ha molts alumnes que accedeixen a secundària sense tenir un bon nivell de comprensió lectora. Aquesta dificultat pot tenir moltes causes diferents i difuses, però la solució és sempre la mateixa: un entrenament lector sistemàtic i personalitzat.

No tenir una bona lectura no té res a veure amb la intel·ligència. De fet, hi ha moltes persones intel·ligents a les quals els ha costat aprendre a llegir bé. Però la manca d’habilitats lectores sí que pot ser un impediment per avançar en el món acadèmic amb solvència.
 
Com que la lectura és una competència de caràcter transversal que s’hauria d’adquirir bé durant els primers anys d’escolarització, normalment de material adequat per treballar aquesta competència a edats més avançades no se’n troba. 
 
Per aquest motiu, quan s’ofereix un suport lector a alumnes més grans o a d’altres adults, el material no sol ser adequat per a la seva edat, amb la qual cosa el rebutgen. D’altra banda, els materials, com que no són digitals, no responen a les necessitats de personalització que garanteixen que cada persona pugui avançar segons el seu propi punt de partida.

Què pot fer Glifing per a millorar les habilitats lectores d'adolescents i adults?

La nostra solució se centra a crear l’oportunitat de dur a terme una pràctica lectora amb un material digital elaborat per pal·liar les dificultats de lectura de totes les persones que ho necessitin, independentment de l’edat o la dificultat que tinguin.
El recorregut comença amb una avaluació inicial que indica el nivell de competència de l’usuari (cribratge inicial). El programa s’adapta, tant en el format gràfic com en el contingut, a l’edat de cada un, com també al nivell competencial que tingui, ja que assigna a cada alumne les sessions de treball que s’adaptin més bé a les seves necessitats i al seu nivell d’evolució.
Com ja és habitual a Glifing, l’implementació es porta a terme tres fases:

Fase 1:
Avaluació inicial

Es fa una avaluació inicial autoexecutable per obtenir el perfil lector, amb la qual es genera un informe de devolució de resultats.

Fase 2:
Entrenament

Automàticament el programa administra sessions de treball a cada alumne.

Fase 3:
Reavaluació

Es fa una avaluació final autoexecutable per obtenir un informe comparatiu d’evolució lectora.
Tot el material s’ofereix a través d’un web, per la qual cosa tota l’experiència ludicoeducativa s’emmarca en una solució digital. L’usuari accedeix als materials i disposa de tantes sessions de treball com faci falta per assolir el nivell competencial que li correspongui segons el curs escolar, l’edat o fins que la seva capacitat personal li ho permeti.
Els entrenats poden accedir a les sessions des d’un ordinador o una tauleta i ho poden fer des del centre educatiu o des de casa. Es pot treballar de manera individual i autònoma.
La nostra solució se subministra en diferents llengües: català, castellà i eusquera.
Els alumnes amb deficiències lectores, si disposen de l’entrenament adequat, poden superar les seves limitacions de lectura, i convertir-se, al cap de poc, en lectors capaços i autònoms. Els alumnes que passen d’una lectura deficient a una lectura funcional aprenen a reconèixer que els seus fracassos anteriors estaven condicionats, totalment o parcialment, per mancances lectores i acullen els reptes nous amb més seguretat i solvència.

El problema d'altres mètodes automatitzats

El Mètode Glifing

Què milloraràs amb Glifing?

Amb l’entrenament adequat, la millora, més enllà de les competències generals i de la recuperació de la confiança, es visibilitza també en els punts següents:
La proposta de Glifing conserva registres de tot el procés. El mateix entrenat pot consultar aquests registres, que queden disponibles, en diferents formats, també per a educadors, tutors o altres professionals de suport.

Com ho fem?

Avaluem

Mitjançant una prova Glifing (dissenyada per especialistes i utilitzada a universitats, hospitals, instituts neurològics i per milers de professionals de la psicopedagogia) avaluem la velocitat, la precisió i la comprensió, amb la qual cosa obtenim el perfil lector de l’usuari.

La velocitat i la precisió lectores són indicadors del nivell d’automatització de la lectura.

L’automatització és necessària per a una bona comprensió.

Analitzem

El programa es comunica amb la plataforma en línia de manera automàtica.

La plataforma processa les dades de l’avaluació i les contrasta amb els barems Glifing en funció de l’edat de la persona. Els barems es creen amb una mostra àmplia i local, i els analitza un equip de treball de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Gràcies a això, obtenim immediatament informació precisa del nivell de lectura de la persona.

Entrenem

El Mètode Glifing consta d’un gran nombre de sessions d’entrenament que s’ajusten a les necessitats de cada persona.

Amb les dades recollides i processades a la plataforma, podem dissenyar un pla individualitzat d’entrenament que incideixi allà on l’usuari ho necessiti.

La plataforma també registra automàticament el progrés de l’entrenament perquè el professional el pugui adaptar a cada moment.

20 minuts al dia. 4 dies a la setmana.

Les sessions Glifing estan formades per una gran varietat de videojocs dissenyats per especialistes per treballar les habilitats lectores sense que l’usuari es cansi ni es frustri.

Si l’usuari fa aquestes sessions d’uns 20 minuts al dia, 4 dies a la setmana, pot arribar a avançar 1 curs lector al cap de només 5 mesos.

Què inclou Glifing?

  • Està determinat pel nostre índex d’eficàcia lectora, que s’obté relacionant la velocitat de lectura d’un text i el percentatge d’errors en les preguntes posteriors. Aquesta relació ens ajuda a identificar els aspectes de lectura en què cal incidir: la comprensió, la velocitat, totes dues o si és lectura autònoma.
  • Identifiquem el punt d’inici de l’entrenament i definim els objectius en base al perfil lector. Al cap dels 5 mesos d’entrenament, avaluem la millora.
  • GlifingGo utilitza la metodologia de la resposta a la intervenció (RTI). L’avaluació determina el punt d’inici i activa la pauta, que s’ajusta i es modifica segons el que calgui. Es fa a partir dels registres de les sessions, avaluacions i reavaluacions.

 

  • A través de la plataforma, cada usuari entrena sistemàticament i de manera personalitzada les habilitats que intervenen en la lectura. Així, aprèn a llegir, supera possibles dificultats i millora el rendiment acadèmic.
  • Les sessions d’entrenament de Glifing estan dissenyades per motivar l’entrenat amb jocs divertits que combinen contingut per treballar l’automatització de la descodificació i la comprensió lectora.
  • Més de 45.000 activitats disponibles
  • El nostre equip de pedagogs i psicòlegs, amb una llarga experiència en l’entrenament de la lectura, t’assessoren a cada moment perquè sempre sàpigues quin és el pas següent.
MONTSERRAT-GARCIA-i-ORTIZ.
Montserrat Garcia i Ortiz, creadora del Mètode Glifing
Equipo de la oficina de Glifing en Barcelona
Equip Glifing de l'oficina de Barcelona

Qui som i per què et podem ajudar

Consulta personalitzada