Desistiment

glifing.com és titularitat de la societat GLIFING SL (en endavant GLIFING) amb domicili social domicili social situat a la carretera Reial, 103, local, 08960, St. Just Desvern, Barcelona. NIF B- 65762254
Telèfon: +34 93 164 67 11
Correu electrònic de contacte glifing@glifing.com