Condicions d'ús

Condicions
GLIFING és una plataforma informàtica dissenyada per entrenar la lectura i altres capacitats cognitives addicionals, i també per avaluar, detectar possibles dificultats de lectura i entrenar-les. GLIFING no presta serveis mèdics ni psicològics, per la qual cosa no substitueix en cap cas la pertinent avaluació i/o el seguiment mèdic o psicològic que correspongui.
Els informes que es generen són orientatius i únicament mesuren la VELOCITAT lectora, en cap cas tenen valor diagnòstic i no substitueixen l’opinió experta d’un professional.
Tanmateix, poden ajudar a valorar si la nena o el nen necessita ajuda per avançar o millorar en la lectura.

Propietat intel·lectual i protecció de marca
La llicència del PRODUCTE és una llicència d’ús temporal exclusiva i intransferible d’acord amb el que exposa aquest contracte. Els serveis que són objecte d’aquest contracte només els pot fer servir el CLIENT per als fins assenyalats en aquest contracte, i queda expressament prohibit transferir-ne, arrendar-ne o vendre’n l’ús, ni efectuar qualsevol altre acte de disposició diferent del que s’autoritzi expressament, ja sigui de manera temporal o permanent, gratuïta o onerosa. La marca GLIFING, i els seus productes afins, són titularitat de GLIFING SL, i els usos d’aquests productes han d’estar autoritzats per aquesta societat.

Condicions tècniques del client i requisits per fer servir GLIFING
1. Equip amb connexió a internet i una pantalla de mínim 8 polzades amb resolució mínima de pantalla de 1024 x 768.
2. El programa garanteix que funciona bé amb navegadors Chrome actualitzats (s’admeten tres versions anteriors a l’actual).
3. Comunicacions: es requereix accés a la comunicació via internet.
4. Coneixements: es requereixen coneixements bàsics d’ofimàtica a nivell d’usuari.

Condicions tècniques del client i requisits per fer servir el LECTURÒMETRE
1. Equip amb connexió a internet (ordinador, tauleta o mòbil).
2. El programa garanteix que funciona bé amb navegadors Chrome actualitzats (s’admeten tres versions anteriors a l’actual).
El domicili social de GLIFING SL és a la carretera Reial, 103, baixos, de Sant Just Desvern, 08960 (Barcelona). NIF B-65762254. Tel.: +34 93 164 67 11 i adreça electrònica de contacte glifing@glifing.com. Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona el dia 16 de març de 2012, al tom 43108, foli 71, full B422106, inscripció 1a, protocol notarial 471/2012.