POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Protecció de dades de Glifing

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, informem que les dades passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat de GLIFING SL amb la finalitat de gestionar l’accés a la plataforma o la relació entre les parts.
GLIFING SL ha nomenat UNIVER IURIS SL com a DPO (Data Protection Officer).
Les dades es conservaran mentre se’n gestiona la relació o durant el termini de responsabilitat. L’usuari té el dret d’accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de dades mitjançant l’adreça electrònica administracion@glifing.com o a la carretera Reial, número 103, baixos, de Sant Just Desvern, CP 08960 (Barcelona).

Si vols més informació pots consultar la política de privacitat del web.

Protecció de dades dels menors

Les dades dels menors s’introdueixen amb el consentiment de la mare, el pare o el tutor/tutora dels menors.
És responsabilitat del pare, la mare o el tutor/tutora disposar d’aquest consentiment.

Protecció de dades en cas de col·legi o centre.

En cas que s’informi sobre les dades d’un tercer, cal fer-ho una vegada obtingut el consentiment per tractar les dades per part de l’informant, tal com estipula el contracte d’encàrrec del tractament.