Entrena la lectura amb jocs interactius i assoleix l’èxit acadèmic

Glifing és un mètode d’entrenament de la lectura basat en l’evidència científica, dissenyat per especialistes i utilitzat per més de 200.000 infants de gabinets, escoles i famílies.

Què és Glifing?

Glifing és un mètode d’entrenament de la lectura, que millora la velocitat i la comprensió lectora en molt poc temps a través de videojocs. 

A més a més, contribueix al desenvolupament emocional dels nens i nenes, un dels factors més importants perquè aconsegueixin l’èxit acadèmic.

Gràcies al format lúdic que té, aprendre a llegir es converteix en mera diversió.

MONTSERRAT-GARCIA-i-ORTIZ.
Montserrat Garcia i Ortiz, creadora del Mètode Glifing
Equipo Glifing unido ante las adversidades de las dificultades de la lectura
Equip Glifing

Qui som i per què
et podem ajudar

Glifing: mètode per entrenar la lectura

Serveis

Gabinet

Els gabinets psicopedagògics poden afegir el Mètode Glifing a la cartera de serveis i oferir-lo a les famílies perquè entrenin la lectura, tant si és per tractar dificultats lectores com si és per potenciar el rendiment acadèmic.  

Escola

Les escoles poden incorporar el Mètode Glifing a les dinàmiques d’aula, amb possibilitat d’afegir reforços grupals i individuals personalitzats si es considera oportú. Els itineraris individuals de Glifing garanteixen a l’escola la inclusivitat de tots els alumnes, tant dels que tenen més dificultats com els que tenen un nivell més avançat.  

Família

Les famílies poden entrenar la lectura amb el Mètode Glifing, amb què tindran accés a una gran varietat de videojocs que s’adapten al perfil de cada infant per potenciar el rendiment acadèmic.

Com ho fem?

Avaluem

Mitjançant una prova Glifing (dissenyada per especialistes i utilitzada a universitats, hospitals, instituts neurològics i per milers de professionals de la psicopedagogia) avaluem la velocitat, la precisió i la comprensió, amb la qual cosa obtenim el perfil lector de l’alumne/a.

La velocitat i la precisió lectores són indicadors del nivell d’automatització de la lectura.

L’automatització és necessària per a una bona comprensió.

Analitzem

El programa es comunica amb la plataforma en línia de manera automàtica.

La plataforma processa les dades de l’avaluació i les contrasta amb els barems Glifing en funció del curs i de l’edat del nen. Els barems es creen amb una mostra àmplia i local, i els analitza un equip de treball de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Gràcies a això, obtenim immediatament informació precisa del nivell de lectura de l’infant.

Entrenem

El Mètode Glifing consta d’un gran nombre de sessions d’entrenament que s’ajusten a les necessitats de cada infant.

Amb les dades recollides i processades a la plataforma, podem dissenyar un pla individualitzat d’entrenament que incideixi allà on l’infant ho necessiti.

La plataforma també registra automàticament el progrés de l’entrenament perquè el professional el pugui adaptar a cada moment.

Sessions de joc

20 minuts al dia, 4 dies a la setmana

Les sessions Glifing estan formades per una gran varietat de videojocs dissenyats per especialistes per treballar les habilitats lectores sense que el nen o nena es cansi ni es frustri.

Si l’entrenat fa aquestes sessions d’uns 20 minuts al dia, 4 dies a la setmana, avançarà 1 curs lector en només 5 mesos.

La plasticitat cerebral

VELOCITAT LECTORA

Els gabinets psicopedagògics poden afegir el Mètode Glifing a la cartera de serveis i oferir-lo a les famílies perquè entrenin la lectura, tant si és per tractar dificultats lectores com si és per potenciar el rendiment acadèmic.  

Les escoles poden incorporar el Mètode Glifing a les dinàmiques d’aula, amb possibilitat d’afegir reforços grupals i individuals personalitzats si es considera oportú. Els itineraris individuals de Glifing garanteixen a l’escola la inclusivitat de tots els alumnes, tant dels que tenen més dificultats com els que tenen un nivell més avançat.  

COMPRENSIO i EFICACIA LECTORA

La velocitat i la precisió alliberen recursos cognitius i permeten comprendre més bé llegim i tenir-ne un record més definit, amb la qual cosa tasques com llegir i estudiar són més senzilles, ràpides i profitoses.

PLASTICIDAD CEREBRAL

La  plasticitat cerebral aconsegueix que, a partir d’unes estructures genrals básiques, el cervell es modifica constantment, Aixó fa que cuidar el cervell es converteix en una actividad fonamental a les vostres vides i, en el fons, aquesta és la missió de l’educació i lénsenyament. La mal-leabilitat del cervell dona a pares, mestres i educadors una mgran responsabilitat. 

Consulta personalitzada