Entrena la lectura amb videojocs i assoleix l’èxit acadèmic

Glifing és un mètode d’entrenament de la lectura basat en l’evidència científica, dissenyat per especialistes i utilitzat per més de 200.000 nens i nenes de gabinets, escoles i famílies.

Gabinet

Els gabinets psicopedagògics poden afegir el Mètode Glifing a la cartera de serveis i oferir-lo a les famílies perquè entrenin la lectura, tant si és per tractar dificultats lectores com si és per potenciar el rendiment acadèmic.  

Escola

Les escoles poden incorporar el Mètode Glifing a les dinàmiques d’aula, amb possibilitat d’afegir reforços grupals i individuals personalitzats si es considera oportú. Els itineraris individuals de Glifing garanteixen a l’escola la inclusivitat de tots els alumnes, tant dels que tenen més dificultats com els que tenen un nivell més avançat.  

Família

Les famílies poden entrenar la lectura amb el Mètode Glifing, amb què tindran accés a una gran varietat de videojocs que s’adapten al perfil de cada nen i nena per potenciar el rendiment acadèmic.

Què és Glifing?

Glifing és un mètode d’entrenament de la lectura, que millora la velocitat i la comprensió lectora en molt poc temps a través de videojocs. 

A més a més, contribueix al desenvolupament emocional dels nens i nenes, un dels factors més importants perquè aconsegueixin l’èxit acadèmic.

Gràcies al format lúdic que té, aprendre a llegir es converteix en mera diversió.

Niño triste porque no usa Glifing

⚠️ L’amenaça del fracàs escolar

Les dificultats de lectura expliquen fins a un 60% del fracàs escolar (Lyon et al. 2003).

No ens podem permetre un sistema educatiu que faci que un 20% dels nostres alumnes obtingui el “diploma” de fracàs escolar i, per efecte dòmino, també el del seu fracàs vital (dades del Ministeri d’Educació a Espanya).

Dins d’aquest 20%, hi ha un gran nombre d’alumnes que fracassa perquè va començar l’educació primària amb dificultats per aprendre a llegir i a escriure, per automatitzar la lectoescriptura i per comprendre un text. No llegien bé, estudiaven malament i cada curs que passava es distanciaven més dels seus companys normolectors.

Les dificultats de lectura tenen un origen neurobiològic, i la bona notícia és que gràcies a la plasticitat del cervell la lectura es pot entrenar.

La plasticitat cerebral

Les connexions entre neurones en garanteixen la supervivència, seguint els principis que “el que no es fa servir, es mor” i “el que es fa servir, es potencia i reforça”.

La plasticitat cerebral aconsegueix que, a partir d’unes estructures generals bàsiques, el cervell es modifiqui constantment. Això fa que cuidar el cervell es converteixi en una activitat fonamental a les nostres vides i, en el fons, aquesta és la missió de l’educació i l’ensenyament. La mal·leabilitat del cervell dona a pares, mestres i educadors una gran responsabilitat. 

«Com més aviat s’automatitzi la lectura, més podrà el nen concentrar l’atenció a comprendre el que llegeix i tornar-se així un lector autònom, tant per aprendre altres coses com per a la seva pròpia diversió.» Stanilas Dehaene.

No es pot passar d’un quocient intel·lectual de 70 a un de 150, però és cert que l’entorn pot modificar-lo en 20 punts (Frederick Goodwin, exdirector del National Institute of Mental Health (Institut Nacional de Salut Mental, EUA)).

L’herència aporta entre un 30 i un 60% del cablejat cerebral. La resta la pot modificar l’entorn, cosa que ens indica que tenim moltes possiblitiats de reestrucutrar el cervell si l’entrenem.

Respecte a la capacitat de transformació del cervell, les neurocientífiques Sarah-Jayne  Blakemore i Uta Frith, a Cómo aprende nuestro cerebro, diuen:

“Els cervells individuals, igual que els cossos individuals, són diferents entre si, però no hi ha gairebé res que no puguem millorar o canviar. Si observem el món que ens envolta, veurem molts exemples de com la cultura ha potenciat la naturalesa o l’ha superat. Alguns exemples que vénen a la memòria són les ulleres que corregeixen la visió, la nutrició per créixer o l’ortodòncia per a les dents tortes. Si els ortodoncistes ens poden millorar la dentadura, els professors ens poden millorar el cervell.”

La plasticitat cerebral és responsable tant de l’aprenentatge i la superació de les lesions del sistema nerviós com de les addiccions patològiques i la permanència dels hàbits, tant si són bons com si són perniciosos per a nosaltres.

La plasticitat cerebral s’ha convertit en el paradigma de la neurociència que més admiració desperta. Amb aquest paradigma, es vol afavorir la conscienciació de la mal·leabilitat del cervell, de la flexibilitat d’un òrgan que, fins fa només 30 anys, es creia que era pràcticament inalterable.

El Mètode Glifing

Com més fluïdesa, més velocitat lectora

Una lectura lenta és un indicador de dificultat i no se li ha de treure importància. Quan augmenta la fluïdesa, sabem que estem desbloquejant les dificultats i alliberant la memòria, i altres processos atencionals, a favor de més comprensió.

Doctora DOT - mètode Glifing investigació

EVOLUCIÓ EN VELOCITAT LECTORA (PPM)

Com menys errors, més precisió

Si s’entrena la lectura amb el Mètode Glifing es cometen menys errors, fins que acaben desapareixent, i augmenta la velocitat de lectura sense perdre la precisió.

Bet con un grafico de mejora lectora Glifing

EVOLUCIÓ EN PRECISIÓ LECTORA (% ERRORS)

Més memòria i comprensió lectora

La velocitat i la precisió alliberen recursos cognitius i permeten comprendre més bé el que llegim i tenir-ne un record més definit, amb la qual cosa tasques com llegir i estudiar són més senzilles, ràpides i profitoses.

Doctora DOT - mètode Glifing investigació

EVOLUCIÓ EN VELOCITAT LECTORA (PPM)

Glif y Bet campeones de la lectura

Un aspecte molt important que es millora amb l’entrenament Glifing és l’autoestima, perquè fa augmentar la percepció de capacitat i de control del propi aprenentatge. Amb això es millora l’actitud cap a la lectura i les tasques escolars en general, cosa que té un impacte directe en la seguretat, la confiança i el rendiment acadèmic de l’entrenat/da.

Com ho fem?

Avaluem

Mitjançant una prova Glifing (dissenyada per especialistes i utilitzada a universitats, hospitals, instituts neurològics i per milers de professionals de la psicopedagogia) avaluem la velocitat, la precisió i la comprensió, amb la qual cosa obtenim el perfil lector de l’alumne/a.

La velocitat i la precisió lectores són indicadors del nivell d’automatització de la lectura.

L’automatització és necessària per a una bona comprensió.

Analitzem

El programa es comunica amb la plataforma en línia de manera automàtica.

La plataforma processa les dades de l’avaluació i les contrasta amb els barems Glifing en funció del curs i de l’edat del nen. Els barems es creen amb una mostra àmplia i local, i els analitza un equip de treball de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Gràcies a això, obtenim immediatament informació precisa del nivell de lectura del nen o nena.

Entrenem

El Mètode Glifing consta d’un gran nombre de sessions d’entrenament que s’ajusten a les necessitats de cada infant.

Amb les dades recollides i processades a la plataforma, podem dissenyar un pla individualitzat d’entrenament que incideixi allà on el nen o nena ho necessiti.

La plataforma també registra automàticament el progrés de l’entrenament perquè el professional el pugui adaptar a cada moment.

Sessions de joc

20 minuts al dia, 4 dies a la setmana

Les sessions Glifing estan formades per una gran varietat de videojocs dissenyats per especialistes per treballar les habilitats lectores sense que el nen o nena es cansi ni es frustri.

Si l’entrenat fa aquestes sessions d’uns 20 minuts al dia, 4 dies a la setmana, avançarà 1 curs lector en només 5 mesos.

Gabinet

Els gabinets psicopedagògics poden afegir el Mètode Glifing a la cartera de serveis i oferir-lo a les famílies perquè entrenin la lectura, tant si és per tractar dificultats lectores com si és per potenciar el rendiment acadèmic.  

Escola

Les escoles poden incorporar el Mètode Glifing a les dinàmiques d’aula, amb possibilitat d’afegir reforços grupals i individuals personalitzats si es considera oportú. Els itineraris individuals de Glifing garanteixen a l’escola la inclusivitat de tots els alumnes, tant dels que tenen més dificultats com els que tenen un nivell més avançat. 

Família

Les famílies poden entrenar la lectura amb el Mètode Glifing, amb què tindran accés a una gran varietat de videojocs que s’adapten al perfil de cada nen i nena per potenciar el rendiment acadèmic.

Montserrat Garcia Ortíz - Creadora del Método Glifing
Equipo Glifing unido ante las adversidades de las dificultades de la lectura

Qui som i per què et podem ajudar

Preguntes freqüents

A l’enllaç Bases científiques del Mètode Glifing, hi trobareu un article de la recerca que es va dur a terme amb la Universitat de Barcelona i que mostra que Glifing té uns resultats significatius en la seva aplicació.

També podreu trobar explicacions més extenses al llibre Glifing: com detectar i vèncer les dificultats de lectura, Editorial Horsori, Barcelona, 2016. El podeu comprar aquí.

Glifing s’emmarca en la psicologia cognitiva, que té com a objecte d’estudi els processos mentals que originen el coneixement, com ara les idees, la percepció, la memòria i l’aprenentatge, la formació de conceptes nous i el raonament lògic.

La psicologia cognitiva proporciona eines i coneixement per tal de millorar aquests aspectes mentals com ara la memòria, ajudar a recuperar-se d’una lesió cerebral i oferir tractaments eficaços per millorar els trastorns de l’aprenentatge i els processos d’aprenentatge en general.

Glifing treballa des del paradigma de la plasticitat neuronal, el qual parteix de la base que és possible i efectiu crear un entrenament personalitzat, sistematitzat, gradual i intensiu que provoca canvis en l’estructura cerebral. Això fa possible la millora en aspectes cognitius com ara la memòria i la fluïdesa lectora.

Per a més informació, podeu llegir el llibre Glifing, com detectar i vèncer les dificultats de lectura, Editorial Horsori, Barcelona, 2016. El podeu comprar aquí.

Glifing s’ha mostrat eficaç en el 95% dels casos i en diferents perfils cognitius.

A més a més, en aquest estudi que es va dur a terme en el marc de la col·laboració amb la Universitat de Barcelona, hi trobaràs dades de com el Mètode Glifing actua amb molta més efectivitat i més rapidesa que els mètodes tradicionals.

En aquest altre estudi veuràs que, tot i que Glifing funciona a qualsevol edat, durant els primers anys, de primer a tercer de primària, és quan la seva efectivitat en la rapidesa de la millora és més elevada.

Si omples aquest formulari rebràs la informació necessària per donar-te d’alta.

Consulta personalitzada

Cuentos Glifing - Aprender a leer sin dificultad

La botiga Glifing

Descobreix els nostres contes infantils (4-7 anys), en què en Glif i la Bet es troben sempre amb un repte i, després de reflexions i col·laboracions, aconsegueixen resoldre’l.

Vols tenir més informació sobre la lectura i el Mètode Glifing? Aconsegueix el llibre Glifing: com detectar i vèncer les dificultats de lectura, Editorial Horsori (Barcelona, 2016).