Entrena la lectura amb jocs interactius i assoleix l’èxit acadèmic

Glifing és un mètode d’entrenament de la lectura basat en l’evidència científica, dissenyat per especialistes i utilitzat per més de 200.000 infants de gabinets, escoles i famílies.

Què és Glifing?

Glifing és un mètode d’entrenament de la lectura, que millora la velocitat i la comprensió lectora en molt poc temps a través de videojocs. 

A més a més, contribueix al desenvolupament emocional dels nens i nenes, un dels factors més importants perquè aconsegueixin l’èxit acadèmic.

Gràcies al format lúdic que té, aprendre a llegir es converteix en mera diversió.

MONTSERRAT-GARCIA-i-ORTIZ.
Montserrat Garcia i Ortiz, creadora del Mètode Glifing
Equipo de la oficina de Glifing en Barcelona
Equip Glifing de l'oficina de Barcelona

Qui som i per què et podem ajudar

Glifing: mètode per entrenar la lectura

Serveis

Gabinet

Els gabinets psicopedagògics poden afegir el Mètode Glifing a la cartera de serveis i oferir-lo a les famílies perquè entrenin la lectura, tant si és per tractar dificultats lectores com si és per potenciar el rendiment acadèmic.  

Escola

Les escoles poden incorporar el Mètode Glifing a les dinàmiques d’aula, amb possibilitat d’afegir reforços grupals i individuals que garanteixen la inclusivitat de tot l’alumnat.   

Família

Les famílies poden entrenar la lectura amb el Mètode Glifing, amb què tindran accés a una gran varietat de videojocs que s’adapten al perfil de cada infant per potenciar el rendiment acadèmic.

Adults

Les persones interessades a millorar el seu nivell lector per potenciar el rendiment acadèmic i augmentar la comprensió lectora poden entrenar la lectura amb Glifing: un mètode dissenyat per pal·liar les dificultats de lectura, independentment de l’edat o la dificultat que es tingui.

Com ho fem?

Avaluem

Mitjançant una prova Glifing (dissenyada per especialistes i utilitzada a universitats, hospitals, instituts neurològics i per milers de professionals de la psicopedagogia) avaluem la velocitat, la precisió i la comprensió, amb la qual cosa obtenim el perfil lector de l’alumne/a.

La velocitat i la precisió lectores són indicadors del nivell d’automatització de la lectura.

L’automatització és necessària per a una bona comprensió.

Analitzem

El programa es comunica amb la plataforma en línia de manera automàtica.

La plataforma processa les dades de l’avaluació i les contrasta amb els barems Glifing en funció del curs i de l’edat del nen. Els barems es creen amb una mostra àmplia i local, i els analitza un equip de treball de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Gràcies a això, obtenim immediatament informació precisa del nivell de lectura de l’infant.

Entrenem

El Mètode Glifing consta d’un gran nombre de sessions d’entrenament que s’ajusten a les necessitats de cada infant.

Amb les dades recollides i processades a la plataforma, podem dissenyar un pla individualitzat d’entrenament que incideixi allà on l’infant ho necessiti.

La plataforma també registra automàticament el progrés de l’entrenament perquè el professional el pugui adaptar a cada moment.

Sessions de joc

20 minuts al dia, 4 dies a la setmana

Les sessions Glifing estan formades per una gran varietat de videojocs dissenyats per especialistes per treballar les habilitats lectores sense que el nen o nena es cansi ni es frustri.

Si l’entrenat fa aquestes sessions d’uns 20 minuts al dia, 4 dies a la setmana, avançarà 1 curs lector en només 5 mesos.

La plasticitat cerebral

VELOCITAT LECTORA

Els gabinets psicopedagògics poden afegir el Mètode Glifing a la cartera de serveis i oferir-lo a les famílies perquè entrenin la lectura, tant si és per tractar dificultats lectores com si és per potenciar el rendiment acadèmic.  

Les escoles poden incorporar el Mètode Glifing a les dinàmiques d’aula, amb possibilitat d’afegir reforços grupals i individuals personalitzats si es considera oportú. Els itineraris individuals de Glifing garanteixen a l’escola la inclusivitat de tots els alumnes, tant dels que tenen més dificultats com els que tenen un nivell més avançat.  

COMPRENSIO i EFICACIA LECTORA

La velocitat i la precisió alliberen recursos cognitius i permeten comprendre més bé llegim i tenir-ne un record més definit, amb la qual cosa tasques com llegir i estudiar són més senzilles, ràpides i profitoses.

PLASTICIDAD CEREBRAL

La  plasticitat cerebral aconsegueix que, a partir d’unes estructures genrals básiques, el cervell es modifica constantment, Aixó fa que cuidar el cervell es converteix en una actividad fonamental a les vostres vides i, en el fons, aquesta és la missió de l’educació i lénsenyament. La mal-leabilitat del cervell dona a pares, mestres i educadors una mgran responsabilitat. 

Consulta personalitzada