Escoles que lideren l’excel·lència atenent la diversitat a través de l’entrenament de la lectura

Què pot fer Glifing per a la teva escola?

Sabem que treballes intensament perquè l’aprenentatge i la consolidació de la lectura sigui un fet satisfactori a l’aula. També sabem que el fet que hi hagi una gran varietat de perfils lectors i cognitius dificulta que hi hagi un aprenentatge homogeni que no deixi cap alumne fora o desmotivat. I sabem també que la fita lectora que no es consolida degudament es pot convertir en un obstacle a la vida acadèmica dels alumnes.

Amb Glifing a la teva escola, et fem la vida més fàcil a tu, als alumnes i a les famílies. 

Glifing et garanteix poder atendre cada alumne segons les seves necessitats. Això es fa donant a cada un la possibilitat d’avançar per arribar a expressar el seu màxim potencial.

Incidim, de manera estructurada i graduada, en els processos previs a l’aprenentatge lector. Les nostres prèvies de lectura, grupals i/o individuals, permeten que els alumnes arribin a primària preparats per a la lectura. Ho fem a través del joc i del treball de les funcions executives i de les habilitats bàsiques del llenguatge. Treballem l’atenció i la memòria, la inhibició, la flexibilitat cognitiva, el raonament lògic, la consciència fonològica i el vocabulari.

El nostre mètode d’entrenament de la lectura està dissenyat per poder personalitzar el camí de l’aprenentatge dels alumnes, amb resultats 100% fiables. Una primera avaluació és el punt de partida de l’entrenament, que s’adapta a cada alumne segons el nivell d’accés i el ritme d’evolució que tingui. Una avaluació final ens proporciona informes individuals i grupals, que es poden compartir amb les famílies i que permeten adequar els pròxims cursos segons les necessitats que s’hagin detectat.

El problema d’altres mètodes automatitzats

Montserrat Garcia Ortíz - Creadora del Método Glifing
Equipo Glifing unido ante las adversidades de las dificultades de la lectura

Qui som i per què et podem ajudar

Per què Glifing funciona?

Què inclou Glifing?

  • Està determinat pel nostre índex d’eficàcia lectora, que s’obté relacionant la velocitat de lectura d’un text i el percentatge d’errors en les preguntes posteriors. Aquesta relació ens ajuda a identificar els aspectes de lectura en què cal incidir: la comprensió, la velocitat, totes dues o si és lectura autònoma.

  • Identifiquem el punt d’inici de l’entrenament i definim els objectius en base al perfil lector. Al cap dels 5 mesos d’entrenament, avaluem la millora.

  • GlifingGo utilitza la metodologia de la resposta a la intervenció (RTI). L’avaluació determina el punt d’inici i activa la pauta, que s’ajusta i es modifica segons el que calgui. Es fa a partir dels registres de les sessions, avaluacions i reavaluacions.

 

  • A través de la plataforma, cada usuari entrena sistemàticament i de manera personalitzada les habilitats que intervenen en la lectura. Així, aprèn a llegir, supera possibles dificultats i millora el rendiment acadèmic.
  • Les sessions d’entrenament de Glifing estan dissenyades per motivar l’entrenat amb jocs divertits que combinen contingut per treballar l’automatització de la descodificació i la comprensió lectora.

  • Més de 45.000 activitats disponibles.

  • El nostre equip de pedagogs i psicòlegs, amb una llarga experiència en l’entrenament de la lectura, t’assessoren a cada moment perquè sempre sàpigues quin és el pas següent.

Impulsem l'èxit acadèmic de la teva escola:

El nostre gran objectiu és erradicar el fracàs escolar tot impulsant el rendiment acadèmic mitjançant l’entrenament de la lectura, i el teu gabinet té un rol clau en aquesta missió.

Preguntes freqüents per escoles:

A l’enllaç Bases científiques del Mètode Glifing, hi trobareu un article de la recerca que es va dur a terme amb la Universitat de Barcelona i que mostra que Glifing té uns resultats significatius en la seva aplicació.

També podreu trobar explicacions més extenses al llibre Glifing: com detectar i vèncer les dificultats de lectura, Editorial Horsori, Barcelona, 2016. El podeu comprar aquí.

Glifing s’emmarca en la psicologia cognitiva, que té com a objecte d’estudi els processos mentals que originen el coneixement, com ara les idees, la percepció, la memòria i l’aprenentatge, la formació de conceptes nous i el raonament lògic.

La psicologia cognitiva proporciona eines i coneixement per tal de millorar aquests aspectes mentals com ara la memòria, ajudar a recuperar-se d’una lesió cerebral i oferir tractaments eficaços per millorar els trastorns de l’aprenentatge i els processos d’aprenentatge en general.

Glifing treballa des del paradigma de la plasticitat neuronal, el qual parteix de la base que és possible i efectiu crear un entrenament personalitzat, sistematitzat, gradual i intensiu que provoca canvis en l’estructura cerebral. Això fa possible la millora en aspectes cognitius com ara la memòria i la fluïdesa lectora.

Per a més informació, podeu llegir el llibre Glifing, com detectar i vèncer les dificultats de lectura, Editorial Horsori, Barcelona, 2016. El podeu comprar aquí.

Glifing s’ha mostrat eficaç en el 95% dels casos i en diferents perfils cognitius.

A més a més, en aquest estudi que es va dur a terme en el marc de la col·laboració amb la Universitat de Barcelona, hi trobaràs dades de com el Mètode Glifing actua amb molta més efectivitat i més rapidesa que els mètodes tradicionals.

En aquest altre estudi veuràs que, tot i que Glifing funciona a qualsevol edat, durant els primers anys, de primer a tercer de primària, és quan la seva efectivitat en la rapidesa de la millora és més elevada.

Si omples aquest formulari rebràs la informació necessària per conèixer les condicions econòmiques i donar-te d’alta.

Glifing s’aplica en els dos entorns. La feina sistemàtica i individual de cada alumne és més fàcil d’aplicar des de casa, ja que necessitem una implicació de 3 o 4 dies a la setmana. Es tracta d’un recorregut totalment adaptat a cada alumne.

Les nenes o els nens que no puguin fer-ho a casa haurien de ser atesos a l’escola de manera individual, per parelles lectores o en grups de reforç.

També cal esmentar que hi ha sessions grupals, que es duen a terme a l’escola, i també sessions de reforç, que es poden aplicar en grups petits, o la possibilitat de fer parelles lectores o apadrinaments lectors.

No és necessari que hi hagi dificultats de lectura o un diagnòstic previ per treballar amb Glifing. Glifing és adequat per a tots els nens i nenes en edat d’aprendre a llegir i comença sempre amb una primera avaluació, que ens dona prou dades per saber quin perfil lector té cada alumne i així poder adaptar-li l’entrenament.

La proposta de treballar a educació infantil està sostinguda pels estudis de potents investigadors internacionals que defensen les prèvies de lectura com a eina de prevenció de les dificultats de lectura i com a base preparatòria per a l’alfabetització posterior.

La proposta de 1r a 3r està basada en els anys d’aprenentatge i consolidació de la lectura. La lectura de 1r a 3r és curricular, mentre que a partir de 4t es converteix en una eina d’aprenentatge. Dit d’una altra manera: fins a 3r hem d’aprendre a llegir i a partir de 4t llegim per aprendre.

Quan els infants presenten dificultats lectores a partir de 4t de primària, recomanem que els atengui un professional especialitzat en reeducació lectora. Disposem de més de 500 gabinets que treballen amb GlifingPro.

Els entrenats fan una primera avaluació a l’escola (o a casa), que genera un informe automàtic i que marca una pauta automàtica que personalitza el camí d’aprenentatge a cada alumne.

Els entrenats fan 1 sessió al dia, 3 o 4 dies a la setmana. Les sessions duren entre 10 i 20 minuts.

El mestre o la mestra rep unes notificacions que l’informen del grau d’ús de cada alumne i del seu rendiment.

Les sessions queden registrades al web de gestió i la mestra les pot consultar en qualsevol moment.

Individuals: les sessions duren entre 10 i 20 minuts.

Grupals: les sessions duren entre 20 i 40 minuts depenent de la dinàmica que es generi i de la profunditat que els mestres hi vulguin donar.

No. Després d’una formació, l’escola esdevé autònoma. Glifing forma l’equip docent perquè cada mestre pugui aplicar-lo a l’alumnat pel que fa a la part grupal, i pugui fer-ne el seguiment pel que fa a la part individual. De totes maneres, sempre hi ha una assessora pedagògica Glifing per a qualsevol consulta.

Sí, tant individualment com de manera grupal. Les avaluacions proporcionen dades completes del perfil lector de cada nen i nena, però cada sessió queda registrada i es pot visualitzar des del rol de mestre.

ReadUp és una aplicació de mòbil o tauleta que incorpora els coneixements i l’experiència de Glifing transformats en un joc que permet treballar de manera lúdica i amb la intervenció d’un adult o sense. És molt flexible perquè no es necessita un ordinador per jugar-hi i és gratuït per als infants que disposen de Glifing.

ReadUp no té el grau de personalització de Glifing i els seus resultats no es visualitzen a Glifing, però n’és un bon complement.

No. Els resultats de readUp no es visualitzen a Glifing, però n’és un bon complement.

En aquests moments, 200 escoles estan aplicant el Mètode Glifing a l’aula. Algunes d’aquestes escoles ja fa més de 8 anys que ho fan.

Infantil: atenció, memòria, inhibició, flexibilitat cognitiva, vocabulari, consciència fonològica, raonament lògic i principi alfabètic.

Primària: mecànica lectora (precisió i velocitat), comprensió lectora, atenció, memòria, flexibilitat cognitiva, vocabulari i consciència fonològica.

Sí. Per a Glifing, la vessant emocional és cabdal. Una frase ben nostra és “sense emoció no hi ha cognició”. D’altra banda, sabem que moltes nenes i nens que s’entrenen amb Glifing ho fan perquè tenen dificultats de lectura i, sovint, arriben amb altes dosis de frustració i amb una autoestima molt baixa que els omple de desànim i poca confiança en si mateixos. És per això que recomanem sempre la presència d’un professional. A més a més, a Glifing hi ha elements motivacionals dissenyats per, sobretot, incidir en els punts següents: tolerància a la frustració, acceptació de l’error com a part de l’aprenentatge, possibilitat de fer valoracions perquè puguem tenir en compte les seves opinions (el que pensa i sent cada entrenat ens importa!) i altres mesures que comuniquem a infants i pares i mares perquè aprenguin a ser bons entrenats i entrenadors respectivament.

Sí. Els entrenats fan una primera avaluació a l’escola (o a casa), que genera un informe automàtic i que marca una pauta automàtica que personalitza el camí d’aprenentatge de cada alumne.

Sí. Glifing s’adapta a l’edat lectora de cada infant, independentment del seu perfil cognitiu. Moltes escoles d’educació especial utilitzen Glifing a l’aula.

L’escola proporciona les dades dels mestres i dels alumnes a través d’un formulari d’alta molt fàcil d’omplir, a partir del qual es generen els noms d’usuari i les contrasenyes per a cada persona. L’escola s’encarrega de comunicar a mestres i infants les seves claus de pas.

Cada mestre rep una sèrie de vídeos tutorials, que duren 3 hores aproximadament. A partir d’aquest moment teniu sempre una assessora pedagògica a la vostra disposició per quan us calgui.

Glifing és per a tots els nens i nenes, des d’infantil de 4 anys fins a 3r de primària. Les sessions individuals creen un itinerari personalitzat i revisable automàticament, de manera que cada nen i nena té el seu propi camí d’aprenentatge, que es modifica en funció de l’evolució que faci. Per aquest motiu Glifing és recomanable tant per als infants amb dificultats com per a aquells que llegeixen molt bé.

Sempre que us calgui podeu parlar amb l’assessora pedagògica que Glifing us ha assignat.

Glifing disposa d’una sessió d’avaluació adaptada per a l’escola, que s’aplica a cada alumne de manera individual. L’avaluació es pot aplicar a l’escola o a casa, i en pocs minuts (entre 5 i 10 minuts per infant) la mestra obté els resultats de cada un i el disseny de la pauta ja preparada.

Aquestes avaluacions generen informes individuals i globals, tant d’avaluació com d’evolució.

Glifing us farà un pressupost a mida segons les necessitats de l’escola. Ompliu aquest formulari per rebre el pressupost.

El Glifing gabinet sempre és prioritari perquè té un major grau de personalització.

Necessiteu connexió a internet i ordinador o tauleta (de 8 polzades o més). Aconsellem accedir-hi des d’una versió de Google Chrome actualitzada.

A educació infantil: disposem de sessions grupals per treballar dins l’aula, i, si l’escola ho vol, d’itineraris individuals adaptats que els infants poden fer a casa seva amb ordinador o tauleta. Els itineraris d’infantil són iguals per a tots els infants i no tenen avaluació.

A educació primària: a partir d’una primera avaluació, cada nen i nena disposa del seu itinerari personalitzat, que es pot anar adaptant a partir del registre de cada sessió. També hi ha itineraris grupals per treballar la comprensió amb cada grup aula.

Infantil: atenció, memòria, inhibició, flexibilitat cognitiva, vocabulari, consciència fonològica, raonament lògic i principi alfabètic.

Primària: principi alfabètic, mecànica lectora (precisió i velocitat), comprensió lectora, atenció, memòria, flexibilitat cognitiva, vocabulari, consciència fonològica.

Sí. En aquests moments els infants poden treballar Glifing en català, castellà, eusquera i anglès. No és convenient barrejar idiomes en un mateix itinerari, per tant, és convenient triar-ne un i, en tot cas, passar a un altre idioma quan l’escola ho decideixi.

Sí. Glifing és especialment interessant per donar a les persones nouvingudes l’oportunitat d’accedir més ràpidament a la llengua vehicular de l’escola.

Sí. En aquests moments els infants poden treballar Glifing en català, castellà, eusquera i anglès. No és convenient barrejar idiomes en un mateix itinerari, per tant, és convenient triar-ne un i, en tot cas, passar a un altre idioma quan l’escola ho decideixi.

No hi ha límit de sessions diàries, però en recomanem 1 al dia, durant 3 o 4 dies a la setmana.

L’escola és l’encarregada de presentar Glifing a les famílies, però Glifing facilita el material i la formació necessaris per fer-ho. També facilita un vídeo tutorial dirigit a les famílies per tal que implementar Glifing sigui molt senzill. També oferim l’opció de fer presentacions en línia amb personal de Glifing obertes a les vostres famílies.

Les famílies han de rebre les claus de pas per poder accedir a Glifing a través del nostre web. Allà hi trobaran els tutorials i un contacte d’atenció tècnica per a qualsevol problema que puguin tenir. És molt important que l’escola transmeti la importància de treballar la lectura de manera sistemàtica i constant, tant si als seus fills o filles els costa llegir com si no, per tal de fomentar l’hàbit lector.

Sí. Glifing dona l’opció de treballar només a l’escola a través de les sessions grupals o de reforç, però el treball sistemàtic diari és difícil de fer per a tots els infants només des de l’escola, per això és molt indicat obrir-lo a les famílies.

Si creieu que una pauta no s’ajusta a l’alumne, només heu d’indicar-ho a la vostra assessora pedagògica Glifing, i ella readaptarà la pauta.

No. Les pautes escola són automàtiques. Si creieu que una pauta no s’ajusta a l’alumne, només heu d’indicar-ho a la vostra assessora pedagògica Glifing, i ella readaptarà la pauta.

Sí. La pauta grupal té un marge de modificació que la mestra pot triar.

Glifing permet triar entre lletra de pal, lletra d’impremta i lletra lligada. Es pot canviar per a cada nen o nena i les vegades que es vulgui.

Si un nen o nena es frustra per una activitat, ens la podem saltar. De totes maneres, si es detecten frustracions o altres problemes, consulteu-ho sempre a la vostra assessora pedagògica Glifing, ja que podria ser que calgués modificar la pauta.

Sí. Glifing segueix tots els protocols de la LOPD vigents.

Sí. Glifing està obert durant l’estiu, i els pares sempre poden comptar amb el nostre suport tècnic.

Sí. Només cal comunicar-ho a la vostra assessora pedagògica Glifing.

Consulta personalitzada

Glifing és un ajut per a l’aprenentatge lector, perquè aprendre a llegir sigui una tasca satisfactòria per a tots els agents implicats: tu, com a docent, l’alumnat i les seves famílies. Glifing et facilita la vida perquè el mètode de lectura està dissenyat per poder entrenar la lectura i ensenyar a llegir a molts nens i nenes amb resultats molt fiables. Que hi hagi Glifing a la teva escola és una gran oportunitat perquè l’alumnat consolidi la lectura. A Glifing consolidem la lectura a través d’un entrenament lector amb uns resultats fiables garantits. Glifing garanteix els resultats perquè és un mètode d’entrenament de la lectura basat en l’evidència científica, dissenyat per un gran equip d’especialistes del món de la pedagogia, psicologia i informàtica. El fet que es faci servir Glifing a la teva escola és un gran impuls per fer augmentar l’èxit acadèmic dels alumnes i les alumnes de la teva escola. Tinguin el perfil lector que tinguin, tots els alumnes i totes les alumnes poden utilitzar Glifing ja que serveix per entrenar la lectura, per reeducar-la, per consolidar-la i per millorar-la. És a dir, Glifing s’adequa al perfil lector i al perfil cognitiu de cada nen o nena mitjançant un mètode senzill i molt fàcil d’implementar perquè cap estudiant se’n quedi fora o es desmotivi. Glifing, doncs, atén les nenes i els nens segons les seves necessitats, atén la diversitat a través de l’entrenament de la lectura. Glifing augmenta l’èxit acadèmic mitjançant el millor mètode d’entrenament de la lectura, que millora el rendiment acadèmic i l’autoestima perquè la nena o el nen aconsegueixi l’èxit acadèmic. Glifing ofereix un entrenament individual automatitzat i també ofereix entrenaments grupals a l’aula. Aquests entrenaments, ja siguin individuals o en grup, són lúdics i els estudiants els perceben com un joc. Amb entrenaments regulars, aquests estudiants poden millorar els seus resultats acadèmics.