El got ple o buit de la comprensió lectora

L’objectiu principal de les proves PIRLS és avaluar i comparar el nivell de comprensió lectora del conjunt d’estudiants de quart de primària en diferents països. Aquestes proves es duen a terme cada cinc anys i proporcionen informació valuosa sobre els assoliments i els desafiaments en aquesta àrea.

Continue ReadingEl got ple o buit de la comprensió lectora