CONDICIONS DE COMPRA

Els termes i condicions que s’indiquen a continuació regulen la venda d’aquesta web titularitat de GLIFING S.L. el domicili social del qual es troba la ctra. Reial, 103, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona
NIF B65762254
Telf: +34 931 64 67 11
Correu electrònic de contacte: administracion@glifing.com
Societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 43108, foli 71, full B-422106.
La llengua de contractació pot ser català o espanyol.

Pots modificar les dades abans de fer la compra.

1r PROCÉS DE COMPRA

El procés de compra consta de diversos passos:
PRIMER: Per comprar has d’acceptar la compra i llavors se’t remet a la plataforma de la targeta bancària o bé pots sol·licitar el pagament via transferència bancària.
SEGON: En el termini màxim de vint-i-quatre (24) hores, GLIFING enviarà un correu electrònic a l’usuari per confirmar la compra.
Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra, i detallarà les característiques del producte, el preu i les despeses d’enviament.
TERCER: La confirmació de la comanda enviada per GLIFING no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra.

2n PREUS

Els preus indicats a les llistes de productes inclouen l’IVA excepte si s’indica el contrari. Al resum final de la compra apareixerà el preu total amb els impostos i les despeses d’enviament incloses.

3r SISTEMA DE PAGAMENT

Podràs fer el pagament amb targeta o mitjançant transferència bancària.

4t RECLAMACIONS I DEVOLUCIONS

Si necessites tornar un producte danyat, defectuós o incorrecte, ens fem càrrec de les despeses d’enviament i recollida.
GLIFING comprovarà tots els productes danyats, incorrectes o defectuosos que siguin tornats. Si considerem que el producte tornat no presenta cap defecte, no està malmès o no és incorrecte ens reservem el dret de facturar-te el producte de nou, així com qualsevol despesa associada.
La llei reconeix als clients consumidors el dret de desistir de la compra durant un termini de catorze dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del producte.
Els articles s’han de retornar amb l’embalatge original per garantir que estiguin degudament protegits durant el transport.
Per tant, quan vulguis tornar la teva comanda durant aquest període, sense que GLIFING hagi comès cap error per part seva, et reemborsem l’import del producte i no les despeses de la comanda associades, com enviament, recollida o embalatges.
Manera de procedir per a la cancel·lació o la devolució: tens dret a desistir d’aquest contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. Per exercir el dret de desistiment, ens hauràs de notificar la decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca per correu electrònic a administracion@glifing.com
Et donarem un justificant de recepció

Pots fer-ho des d’aquest formulari, directament www.glifing.com/ca/desistiment.

Ens hauràs de retornar o lliurar directament els béns, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals. Es considera complert el termini si efectues la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

En cas de desistiment per part teva, et tornarem tots els pagaments rebuts, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part seva d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què ens informis de la teva decisió de desistir d’aquest contracte. Efectuarem aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per tu per a la transacció inicial, tret que hagis disposat expressament el contrari; en tot cas, no tindràs en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.
Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que hagis presentat una prova de la devolució d’aquests béns, segons quina condició es compleixi primer.

5è GARANTIA

Recorda que disposes d’una adreça electrònica d’atenció al client mintjançant la qual t’atendrem immediatament: administracion@glifing.com

6è SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol incidència o reclamació, l’usuari podrà enviar un correu electrònic a l’adreça administracion@glifing.com
Com a CONSUMIDOR pots sol·licitar fulls de reclamacions al nostre domicili social o descarregar-los a http://www.consum.cat/doc/doc_62342195_2.pdf

7è SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI

L’àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per al territori espanyol, de manera que el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Els productes comprats a través de la Botiga s’enviaran a l’adreça de lliurament que l’usuari indiqui un cop comprovat el pagament.
El servei de lliurament de GLIFING es fa en col·laboració amb diferents operadores logístics de reconegut prestigi. No se serviran comandes a apartats de correus ni a hotels o altres adreces no permanents.

8è LLEI APLICABLE I FUR

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució d’aquest contracte se sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat on resideixi el consumidor.
GLIFING arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte.

9è. RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES

Aquesta companyia té una política activa de resolució de conflictes, per la qual cosa posarà al vostre servei l’atenció al client.
Informem que segons l´art. 40 del Reglament (UE) 7/2017 s’ha facilitat per part de la Comissió Europea una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home. No obstant això, la companyia decidirà, en cada cas, si s’adhereix o no a aquest sistema, ja que considerem que els conflictes es poden resoldre i s’han de resoldre fora d’aquests àmbits, per la qual cosa aconsellem que prèviament a qualsevol reclamació utilitzis el nostre sistema d’atenció al client.

Gràcies per la vostra comprensió.