RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFILCTES

GLIFING S.L. disposa d’una política activa de resolució de conflictes. Informem que segons l’Art.40 del Reglamento (UE) 7/2017 s’ha facilitat per part de la Comissió Europea una plataforma de resolució de litigis en xarxa que es troba disponible al següent enllaç:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

Això, no obstant, la companyia decidirà, en cada cas, si s’adhereix o no a aquest sistema, ja que considerem que els conflictes es poden i s’han de resoldre fora d’aquests àmbits, per la qual cosa aconsellem que prèviament a qualsevol reclamació empreu el nostre sistema d’atenció al client a l’adreça de correu electrònic glifing@glifing.com

Gràcies per la vostra comprensió.