Quines bases científiques té Glifing?       

En aquest enllaç Bases científiques del mètode Glifing hi ha un article sobre la recerca que es va dur a terme amb la Universitat de Barcelona i que mostra que Glifing té uns resultats significatius quan s’aplica.

També en pots trobar explicacions més extenses al llibre Glifing: com detectar i vèncer les dificultats de lectura. Barcelona: Editorial Horsori, 2016. Aquest llibre el pots comprar aquí.              

 

Quin fonament teòric sosté el mètode Glifing?

Glifing s’emmarca dins la psicologia cognitiva, que té com a objecte d’estudi els processos mentals que originen el coneixement, com ara les idees, la percepció, la memòria i l’aprenentatge, la formació de conceptes nous i el raonament lògic.

La psicologia cognitiva proporciona eines i coneixement per millorar aquests aspectes mentals com la memòria, ajudar a recuperar-se d’una lesió cerebral i oferir tractaments eficaços per millorar els trastorns d’aprenentatge.

D’altra banda, Glifing treballa des del paradigma de la plasticitat neuronal. Glifing sap que la plasticitat cerebral és possible i per això ha creat un entrenament personalitzat, sistematitzat, gradual i intensiu que provoca canvis en l’estructura cerebral, cosa que fa possible que es millori en aspectes cognitius com la memòria i la fluïdesa lectora.    

També pots llegir el llibre Glifing: com detectar i vèncer les dificultats de lectura. Barcelona: Editorial Horsori, 2016. El pots comprar aquí.

 

Quin grau d’eficàcia té Glifing?       

Glifing ha estat eficaç en el 95 % dels casos i en diferents perfils cognitius.

 

Com em puc donar d’alta?     

Si omples aquest formulari rebràs la informació necessària per donar-te d’alta.

A més a més, en aquest estudi que es va dur a terme en el marc de la col·laboració amb la Universitat de Barcelona, s’hi mostren dades de com el mètode Glifing actua amb molta més efectivitat i rapidesa que els mètodes tradicionals.

En aquest altre estudi veuràs que, tot i que Glifing funciona a qualsevol edat, durant els primers anys, de primer a tercer de primària, és quan és més efectiu respecte a la rapidesa de la millora.   

Preguntes freqüents gabinets:

Els nens i les nenes fan una primera avaluació que genera un informe semiautomàtic. Aquest informe ens indica l’edat lectora que tenen i el punt des del qual parteixen. La formació inicial que fa el professional del gabinet, i també el web de gestió de Glifing, fan que el professional pugui triar les millors sessions per a cada perfil lector.

Recomanem que els infants facin 1 sessió al dia, 3 o 4 dies a la setmana. Les sessions duren entre 10 i 20 minuts. El registre automàtic i remot de cada sessió apareix al web de gestió de cada professional i permet anar avançant pel camí traçat o modificar-lo perquè estigui sempre ajustat a les necessitats de cada infant.

 • Mecànica lectora (precisió i velocitat).
 • Comprensió lectora i vocabulari.
 • Consciència fonològica i principi alfabètic.
 • Atenció i memòria.
 • Inhibició.
 • Flexibilitat cognitiva.

Glifing va néixer arran d’una dislèxia i, des de llavors, s’ha demostrat que és efectiu en diferents perfils cognitius com ara:

 • Dificultats d’aprenentatge generalitzades.
 • Retard lector.
 • Dislèxia.
 • TDAH
 • Alfabetització de persones nouvingudes.
 • Síndrome de Down.
 • Trastorn de l’espectre autista.
 • Paràlisi cerebral.
 • Afàsia.

Sí, per a Glifing la vessant emocional és fonamental. Una frase molt nostra és «sense emoció no hi ha cognició». D’altra banda, sabem que molts infants que s’entrenen amb Glifing ho fan per les dificultats que tenen de lectura o pels problemes d’aprenentatge. Sovint venen amb unes dosis molt altes de frustració i amb una autoestima molt baixa, que els omple de desànim i poca confiança en si mateixos. Per això recomanem sempre que una figura professional hi sigui present.

A més a més, a Glifing hi ha elements motivacionals dissenyats per, sobretot, incidir en els punts següents: tolerància a la frustració, acceptació de l’error com a part de l’aprenentatge, possibilitat de fer valoracions perquè es tinguin en compte les seves opinions (el que pensa cada infant i les sensacions que té ens importen!).

En català, castellà, eusquera i gallec (algunes sessions). També hi ha adaptacions al castellà rioplatense, parlat a l’Argentina i a l’Uruguai. A més a més, tenim un mòdul en anglès: Gliffish.

Glifing fa un treball de camp molt important i sistemàtic per obtenir una gran quantitat de registres amb dades significatives i actualitzades dels nivells lectors representatius dels grups de pertinença de cada infant. Aquestes dades les analitza un equip de recerca de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

En aquesta línia, Glifing té acords de col·laboració amb altres universitats: la Universitat de Salamanca, la Universitat de Santander a Bucaramanga (Colòmbia) o la Universitat Autònoma d’Hondures, entre d’altres.

Glifing disposa de barems recollits a:

  • Espanya (castellà)
  • Catalunya (català i castellà)
  • País Basc (eusquera i castellà)
  • Galícia (castellà, gallec en procés)
  • L’Argentina i l’Uruguai (castellà rioplatense)
  • Xile (castellà)

Glifing s’aplica en tots dos entorns. És més fàcil que el treball sistemàtic i intensiu s’apliqui des de casa ja que ens cal una implicació de 3 o 4 dies a la setmana.

No obstant això, l’avaluació, els informes i les sessions de seguiment són tasques que es fan al gabinet o a distància, però sempre les administra i gestiona el professional del gabinet.

A més a més, el gabinet disposa de sessions per fer al gabinet mateix, tant de manera individual com grupal.

L’entrenador o entrenadora és qui gestiona el registre d’una manera molt senzilla: a través del ratolí de l’ordinador o dels botons que apareixen a la pantalla de la tauleta. Amb aquest registre, sabem els encerts i els errors i la velocitat d’execució. Aquests paràmetres queden enregistrats al web de gestió del professional i l’informen del grau d’automatització de la lectura fluida, de la correcció de la lectura i del nivell de comprensió adquirit.

Cada cas és especial. Hi ha nenes i nens que poden fer un salt molt important en dos mesos d’entrenament, i d’altres que necessiten fer diferents períodes d’entrenament en diferents anys, però de mitjana podem dir que en 4 – 6 mesos de feina podem aconseguir augmentar un curs lector.

Glifing es pot aplicar en infants a partir de 4 anys i sense límit d’edat.

No cal tenir un diagnòstic per treballar amb Glifing, ja que Glifing comença sempre amb una primera avaluació. Aquesta avaluació ja ens proporciona prou dades per saber quin perfil lector té cada pacient i, així, adaptar l’entrenament. D’altra banda, l’avaluació Glifing és una gran ajuda per completar o iniciar un diagnòstic d’aprenentatge.

A més a més, Glifing també és molt útil per reforçar l’aprenentatge de la lectura de les persones normolectores, és a dir, de qualsevol nen o nena que estigui en fase d’aprendre a llegir o que necessiti un reforç lector però que no tingui dificultats de lectura.

GlifingPro és una eina per avaluar, una eina potent per entrenar i reeducar i una eina per ajudar a fer un diagnòstic. Per això s’ofereix a professionals de la reeducació en l’àmbit de:

  • la psicologia.
  • la psicopedagogia.
  • la pedagogia.
  •  la logopèdia.

Si tens cap altre perfil professional, contacta amb nosaltres i t’assessorarem.

El gabinet paga una quota anual que inclou: l’accés a la plataforma, l’espai virtual personal, les actualitzacions i les incorporacions de materials nous o funcionalitats noves, les formacions continuades, l’assessorament pedagògic, l’assessorament tècnic per a professionals i per les famílies, la publicitat al mapa de gabinets Glifing, l’accés a la comunitat privada de Facebook, la possibilitat de fer avaluacions i informes sense límit, les sessions per treballar al centre i les sessions per fer tallers en grup.

Les famílies que optin per fer un entrenament sistemàtic i personalitzat paguen l’abonament mensual.

Si en vols saber més detalls, ens pots escriure a través d’aquest formulari.

Glifing fa una factura mensual al gabinet amb la part proporcional del mes treballat per cada infant.

Els mètodes de pagament són:

  • Targeta de crèdit
  • Domiciliació bancària.

Si necessites ajuda en l’àmbit financer, consulta’ns i mirarem d’ajudar-te.

Glifing té la missió d’ajudar tots els infants que necessitin un entrenament lector.

A Glifing volem contribuir a fer un món millor i creiem que el camí el marquen la generositat i la cooperació.

Així, doncs, Glifing i l’Associació Avesedari disposen de beques per a les nenes i els nens que necessitin fer un entrenament lector i la família dels quals no ho puguin assumir.

Sí. Glifing està preparat i dissenyat per poder treballar a distància.

No cal tenir infants que s’entrenin en actiu perquè et sigui beneficiós tenir Glifing a la consulta, ja que el fet de ser membre acreditat Glifing et dona accés a: avaluacions i informes, sessions grupals per crear tallers, sessions per fer servir al centre i totes les formacions continuades que Glifing ofereixi.

El professional o la professional mira una sèrie de videotutorials, que en total duren cinc hores aproximadament. Després, omple un qüestionari que ens indica el grau d’aprofitament de l’activitat formativa i, finalment, la professional o el professional es connecta a una classe presencial en línia amb una de les nostres assessores pedagògiques.

A partir d’aleshores ja pot començar a treballar, i sempre té una assessora pedagògica a la seva disposició per quan la necessiti i diferents formacions continuades i voluntàries, que complementen la formació en l’ús de l’eina perquè s’aprofiti més bé.

Unes 5 hores.

En el moment de formalitzar la nostra relació, t’enviem els materials de formació, que pots mirar al teu ritme. Per acabar la formació, cal que assisteixis a una trobada en línia amb una assessora pedagògica (hi ha una sessió a la setmana) i llavors ja pots començar a treballar amb Glifing.

Sí, un cop ja formis part de Glifing, tens a la teva disposició tota la formació que necessitis, tant la inicial com diverses formacions continuades que oferim periòdicament i que et poden interessar. També tens accés a la teva assessora pedagògica Glifing per fer-li consultes específiques de casos.

Sí. No hi ha cap nombre mínim ni màxim d’assistents a la formació de centre.

Si no has pogut assistir a una formació continuada, demana’ns la gravació corresponent o apunta’t a l’edició següent al nostre calendari de formacions.

Tots dos mètodes tenen el mateix origen: l’any 2009 l’Associació Avesedari, a través de la nostra directora, Montserrat Garcia, va participar en un projecte de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona (UB) per estudiar les dificultats d’aprenentatge del seu fill Mario. El diagnòstic de dislèxia d’en Mario va portar que es desenvolupés un entrenament lector que va tenir èxit.

L’any 2011, i després de dos anys de feina amb l’equip de la UB, Montserrat Garcia va decidir continuar avançant pel seu compte i va fundar Glifing, que va incorporar barems més forts, idiomes d’entrenament nous i diverses millores d’ús per al conjunt de professionals i famílies.

Actualment, Glifing encara col·labora amb altres professionals de la Universitat de Barcelona, però és un projecte completament independent.

Glifing permet triar entre lletra de pal, lletra d’impremta i lletra lligada. Es pot canviar per a cada infant tants cops com es vulgui.

Sí. Glifing no tanca per vacances, o sigui que sempre pots disposar de la plataforma activa i amb l’assessorament pedagògic i tècnic que et calgui.         

De fet, si tu fas vacances, nosaltres continuem donant servei als teus pacients, i tu pots pautar siguis on siguis o deixar la feina programada abans d’anar-te’n de vacances.

Sí. Glifing segueix tots els protocols de la LOPD vigents.