Demo Lectura Secundària

El model de la doble via ens diu que el nostre cervell utilitza dues vies per llegir: la via fonològica (mecanisme de descodificació i automatització), i la via lèxica, relacionada amb la lectura global. La via fonològica és lenta, però ens permetrà llegir qualsevol paraula, la via lèxica és la que ens conferirà velocitat i precisió. Les dues vies juntes ens possibilitaran gaudir de la lectura i extreure el seu significat

Escull el tipus de sessió:

Automatitzar lectura

Comprensió lectora

Ortografia

Automatización de la lectura Glifing
Comprensión lectora Glifing
Funciones ejecutivas de la lectura Glifing

En aquest apartat pots accedir a les demos de secundària del Mètode Glifing de lectura. Glifing crea models de lectura per portar les alumnes i els alumnes al seu màxim potencial i per evitar el fracàs escolar. A Glifing, a més a més, també treballem la lectoescriptura a través del Model Glifing de lectoescriptura. Els alumnes i les alumnes d’educació secundària també poden tenir dificultats de lectura. Glifing els ofereix la possibilitat de treballar la comprensió lectora, l’ortografia i també l’automatització de la lectura. A Glifing treballem amb la doble ruta de lectura, perquè el cervell fa servir dues rutes per poder llegir: la ruta fonològica (descodificació i automatització) i la ruta lèxica (la que ens permet veure les paraules com si fossin imatges que ja coneixem). La ruta fonològica és més lenta, però ens permet llegir qualsevol paraula. I la ruta lèxica ens permet llegir més de pressa. L’ús d’aquestes dues rutes ens permet tenir una lectura eficaç pel que fa a velocitat i comprensió. Les demos estan disponibles en tres idiomes: eusquera, castellà i català. El Mètode Glifing de lectura permet jugar de manera gratuïta les demos i veure el potencial que té. El Mètode Glifing de lectura és la clau de l’èxit per a qualsevol estudiant, perquè si aconseguim que l’estudiant tingui un bon nivell lector a través de l’ús dels models de lectura de Glifing, aconseguirem allunyar-lo del fracàs escolar i tindrà una vida acadèmica d’èxit. Les demos de lectura d’educació secundària són els exemples que tenim de les sessions que oferim al conjunt d’estudiants d’educació secundària que vulguin millorar les habilitats lectores. Si ets pare, mare o docent no et perdis l’oportunitat d’accedir a aquestes demos gratuïtes i conèixer Glifing, el mètode que garanteix l’èxit en la millora de les capacitats lectores dels menors.