Demo 4t de Primària

El model de la doble via ens diu que el nostre cervell utilitza dues vies per llegir: la via fonològica (mecanisme de descodificació i automatització), i la via lèxica, relacionada amb la lectura global. La via fonològica és lenta, però ens permetrà llegir qualsevol paraula, la via lèxica és la que ens conferirà velocitat i precisió. Les dues vies juntes ens possibilitaran gaudir de la lectura i extreure el seu significat.

D’altra banda, les funcions executives, com l’atenció i la memòria de treball, han d’estar sempre ben activades.

Escull el tipus de sessió:

Automatitzar lectura

Comprensió lectora

Funcions executives

Comprensión lectora Glifing
Automatización de la lectura Glifing
Funciones ejecutivas de la lectura Glifing

Les demos de Glifing estan obertes a tothom. En aquesta pàgina hi ha les demos Glifing de primària, concretament les demos per a nens i nenes de 9 anys. Amb aquestes demos de 4t de primària podràs jugar tres sessions i comprovar, d’aquesta manera, com són les sessions del Mètode Glifing per a infants de 9 anys. Les demos estan classificades en tres apartats: automatitzar la lectura, comprensió lectora i funcions executives. Aquests apartats es corresponen amb allò que les sessions treballen: les habilitats cognitives (automatitzar la lectura i comprensió lectora) i les funcions executives, com ara la memòria, l’atenció i la flexibilitat cognitiva. Triar-ne un o l’altre depèn del perfil lector de la nena o el nen i de les necessitats que tingui. Evidentment, però, sempre és bo potenciar allò que ja tingui adquirit l’infant. Escull la millor demo de Glifing per a nenes i nens de 9 anys i experimenta tu mateix o tu mateixa amb el Mètode. El que treballen les sessions de Glifing és fonamental per ser un bon lector o lectora. L’automatització de la lectura requereix constància i un esforç diari per anar assentant coneixements de mica en mica. Descodificar, és a dir, llegir lletra per lletra, és una feina que és complexa, però, un cop s’assoleix, s’ha d’automatitzar perquè mentre no sigui un procés automàtic, la descodificació ens obliga a tenir una atenció conscient, i resulta que aquesta atenció conscient és limitada. Per això, per poder atendre més d’una tasca, cal que les altres tasques estiguin automatitzades. Si volem, doncs, poder focalitzar-nos en el que diu el text, en el contingut, és a dir, si volem que la nostra atenció s’ocupi de la comprensió lectora, no li podem demanar que s’ocupi de la descodificació. Per aconseguir-ho, seguim un ordre. Primer cal automatitzar la descodificació i, d’aquesta manera, després podrem centrar-nos a comprendre el text.