Glifing comienza con una primera evaluación que sitúa el entrenado en su edad lectora y define su perfil lector. Esta es una de las claves de la personalización del camino de aprendizaje, que respetará el punto de partida y el ritmo de evolución de cada entrenado.

En este caso vas a elegir la sesión de acuerdo a la edad lectora que quieras ver, escogiendo directamente un curso escolar.

Infantil

1º Primaria

2º Primaria

3º Primaria

4º Primaria

5º Primaria

6º Primaria

Secundaria

Comprensión lectora Glifing
Automatización de la lectura Glifing
Funciones ejecutivas de la lectura Glifing
Glifing es un programa de entrenamiento de lectura que comienza con una primera evaluación que define el perfil lector del entrenado en función de su edad. Esta evaluación es clave para la personalización del camino de aprendizaje, ya que respeta el punto de partida y el ritmo de evolución de cada entrenado. La sesión de evaluación es la primera sesión que todo estudiante debe hacer en primer lugar.
El éxito académico en lectura de tu hijo o hija está a tu alcance gracias a Glifing. Este programa ofrece una metodología innovadora y efectiva para mejorar la comprensión lectora y la velocidad de lectura de los jóvenes. A través de la evaluación inicial, se define el perfil lector de cada estudiante y se adapta el contenido del curso a sus necesidades y habilidades específicas.
Para utilizar Glifing, simplemente debes escoger el curso escolar correspondiente a la edad lectora de tu hijo o hija. Cada curso cuenta con una amplia variedad de actividades y ejercicios diseñados para desarrollar diferentes habilidades de lectura, desde la comprensión de textos hasta la identificación de palabras y la mejora de la velocidad de lectura.
Con Glifing, tu hijo o hija puede mejorar su rendimiento académico en lectura de manera significativa y a su propio ritmo. La evaluación inicial y la personalización del camino de aprendizaje garantizan que cada estudiante reciba la atención y el contenido que necesita para avanzar en su proceso de aprendizaje de manera efectiva.
En resumen, Glifing es un programa de entrenamiento de lectura que define y evalúa el perfil lector de cada estudiante para personalizar su camino de aprendizaje. Con demos de cursos escolares diseñados para diferentes edades lectoras, Glifing ofrece una metodología innovadora y efectiva para mejorar el rendimiento académico en lectura de los niños y niñas y jóvenes. No debemos olvidar que la lectura es la base de cualquier aprendizaje.
Glifing irakurketa entrenatzeko programa bat da, eta entrenatuaren adinaren araberako irakurle-profila definitzen duen lehen ebaluazioarekin hasten da. Ebaluazio hori funtsezkoa da ikasteko bidea pertsonalizatzeko, entrenatu bakoitzaren abiapuntua eta eboluzio-erritmoa errespetatzen baititu. Ebaluazio saioa ikasle guztiek egin behar duten lehen saioa da.
Zure semeak edo alabak irakurketan arrakasta akademikoa izateko tresna eskura duzu Glifing-i esker. Programa honek metodologia berritzaile eta eraginkorra eskaintzen du, gazteen irakurmena eta irakurketa-abiadura hobetzeko. Hasierako ebaluazioaren bidez, ikasle bakoitzaren irakurle profila definitzen da eta ikastaroaren edukia bere behar eta trebetasun espezifikoetara egokitzen da.
Glifing erabiltzeko, zure semearen edo alabaren adinari dagokion ikasturtea aukeratu besterik ez duzu egin behar. Saio bakoitzak irakurtzeko gaitasun desberdinak garatzeko diseinatutako jarduera eta ariketa ugari ditu: testuak ulertzea, hitzak identifikatzea eta irakurketa-abiadura hobetzea.
Glifing-ekin, zure semeak edo alabak nabarmen hobetu dezake errendimendu akademikoa, irakurketan eta norberaren erritmoan. Hasierako ebaluazioak eta ikaskuntza-bidearen pertsonalizazioak bermatzen dute ikasle bakoitzak behar duen arreta eta edukia jasoko dituela bere ikaskuntza-prozesuan eraginkortasunez aurrera egiteko.
Laburbilduz, irakurketarako entrenamendu-programa bat da Glifing, eta ikasle bakoitzaren irakurle-profila definitzen eta ebaluatzen du, ikasteko bidea pertsonalizatzeko. Irakurle-adin desberdinentzat diseinatutako maila desberdinetarako demoekin, Glifing-ek metodologia berritzaile eta eraginkorra eskaintzen du haur eta gazteen irakurketa-errendimendu akademikoa hobetzeko. Ez dugu ahaztu behar irakurketa dela edozein ikaskuntzaren oinarria.