Velocitat lectora: com podem millorar la velocitat de lectura i per què

DOT-lee-libro-2-1.gif

La lectura es presenta com una habilitat essencial en el desenvolupament educatiu dels infants que els permet accedir a coneixements que influeixen en diverses àrees de la seva formació. Els infants adquireixen informació valuosa a través de la lectura, cosa que els estimula la capacitat de comprensió i d’anàlisi en l’àmbit acadèmic i personal. 

L’habilitat lectora no només ofereix contingut teòric als infants, sinó que també els ensenya a interpretar, qüestionar i reflexionar sobre diferents temes, amb la qual cosa se’n fomenta el pensament crític.

Adquirir una bona velocitat en la lectura no només contribueix a assimilar continguts amb més eficàcia, sinó que també enforteix l’autonomia de l’infant durant el seu procés d’aprenentatge. Això li permet sortir-se’n més fàcilment en entorns escolars i socials. 

La velocitat lectora s’aconsegueix gràcies a l’automatització del procés de descodificació, és a dir, quan el cervell pot processar la informació visual que ofereixen les lletres i la informació auditiva associada com més de pressa millor. Aquesta automatització és una fita que cal aconseguir consolidar quan els infants tenen 8 anys. La velocitat de lectura és l’indicador que ens informa que hem aconseguit aquesta automatització, i aquesta automatització és la responsable d’alliberar els recursos de memòria i atenció que necessitem perquè hi hagi una bona comprensió.

La velocitat lectora és fonamental en el procés de lectura, ja que influeix directament en la comprensió i la retenció de la informació. A continuació, destaquem la rellevància de la velocitat en la lectura:

La velocitat lectora a primària i l’impacte que té

 • La velocitat lectora a primària és crucial en l’adquisició d’habilitats de lectura precoces i facilita l’aprenentatge futur en la resta de les matèries.
 • La fluïdesa en la lectura a primària impacta positivament en el desenvolupament cognitiu, ja que una velocitat correcta allibera recursos de memòria i d’atenció per poder abordar la comprensió lectora.
 • Quan no hi ha prou velocitat de lectura, la lectura no és un plaer i, per tant, sol fer que llegir no agradi. És normal que els infants amb una velocitat baixa de lectura defugin la lectura i fins i tot manifestin que no els agrada llegir.

Velocitat Lectora

 

Proves de velocitat lectora

Avaluar la velocitat lectora és essencial per comprendre el nivell de fluïdesa i eficàcia quan es llegeix. Les proves de velocitat lectora permeten mesurar de manera objectiva la quantitat de paraules que una persona és capaç de llegir en un determinat temps, tot mantenint la comprensió del text. Com ja hem dit, aquesta velocitat és el millor indicador d’automatització, i l’automatització facilita la comprensió.
Mitjançant aquestes proves, és possible identificar possibles àrees de millora i establir metes perquè la velocitat lectora augmenti.

 

Mesura la velocitat lectora dels infants amb el Lecturòmetre

El Lecturòmetre és una eina en línia i gratuïta de Glifing amb la qual pots avaluar i saber la velocitat de lectura dels infants. Només calen uns minutets i obtens el seu perfil lector. Reps l’informe al correu electrònic.

Mesura el perfil lector

En només tres passos disposes d’un informe complet:

 1. Registra l’infant i indica el curs que fa de 1r a 6è de primària.
 2. Fes la prova de lectura i comprensió, en què ha de llegir un text en veu alta.
 3. Respon al qüestionari sobre la relació de l’infant amb la lectura (opcional).

 

 

Tècniques i estratègies per millorar la velocitat lectora

Millorar la velocitat lectora és fonamental per fer augmentar l’eficàcia en la lectura i absorbir més informació. A continuació, presentem unes quantes tècniques i estratègies útils per aconseguir aquest objectiu:

 

Exercicis perquè la velocitat lectora millori

 • Fer exercicis de lectura de paraules en grup per agilitzar la percepció visual de blocs de text.
 • Practicar la lectura en veu alta tot repetint alguns paràgrafs fins que es puguin llegir a un bon ritme i una bona entonació.
 • Fer servir cronòmetre per establir metes de lectura per minut i millorar progressivament, sense que la velocitat afecti la comprensió.

 

La lectura en veu alta i la influència que té en la velocitat

 • Analitzar el contingut de manera activa i qüestionar la informació que el text proporciona.
 • Identificar les idees principals i secundàries per sintetitzar la informació de manera efectiva.
 • Fer resums i síntesi dels textos llegits per millorar la comprensió i la velocitat de lectura.

 

Mètode Glifing: entrenament en línia per millorar la velocitat lectora

El Mètode Glifing és un programa en línia dissenyat per enfortir la velocitat i la comprensió lectora en els infants. A través d’uns exercicis i jocs variats, aquest mètode s’enfoca a fer millorar l’automatització de la descodificació lectora i el processament cognitiu, que són fonamentals per llegir d’una manera eficient.

 

Bases del Mètode Glifing

El Mètode Glifing es basa en l’automatització de la descodificació lectora i la capacitat de processament cognitiu dels infants. Amb activitats dissenyades específicament per estimular aquestes habilitats, es busca potenciar la velocitat i la comprensió lectora de manera efectiva i personalitzada.

 

Efectivitat del Mètode Glifing en infants amb dificultats d’aprenentatge

 

 • Dedicar cada dia un temps (15 minuts – 4 dies a la setmana) per entrenar amb Glifing.
 • Crear un ambient còmode i motivador quan s’entreni.
 • Explicar clarament als infants en què consisteix el mètode.
 • Acompanyar i motivar els infants durant el procés d’entrenament.
 • Celebrar els èxits per més petits que siguin.
 • Integrar el mètode a la rutina diària de lectura de manera amena i entretinguda.

 

Resultats i beneficis del Mètode Glifing

 

El Mètode Glifing ofereix una varietat de beneficis per millorar la velocitat i la comprensió lectora en els infants, i també per corregir dificultats específiques com la dislèxia.

 

Millora en la velocitat i la comprensió lectora

 • Impulsa l’augment de la velocitat de lectura, cosa que permet que els infants processin informació de manera més ràpida.
 • Enforteix la comprensió lectora, cosa que fa més fàcil assimilar i retenir el que s’ha llegit.

 

Correcció de dificultats de lectura com la dislèxia

 • Ajuda a identificar i corregir dificultats específiques de lectura, com ara la dislèxia, amb la qual cosa la fluïdesa lectora i la precisió milloren.
 • Proporciona eines i exercicis adaptats per superar obstacles en la lectura.

 

Augment de l’autoestima i la confiança en si mateixos

 • Els infants, quan experimenten millores en el rendiment lector, guanyen confiança en les seves habilitats i se senten més segurs a l’hora d’enfrontar-se a un text.
 • L’èxit que s’obté a través del Mètode Glifing reforça l’autoestima dels infants, cosa que els incentiva a continuar millorant.

 

Recomanacions per integrar el Mètode Glifing a la rutina diària de lectura

 

Crear un ambient adequat i motivador

És important crear un espai tranquil i lliure de distraccions per dur a terme les sessions de Glifing. Assegura’t que l’infant estigui còmode i motivat per participar en el programa. Pots decorar l’àrea d’estudi amb elements de colors i elements estimulants que afavoreixin la concentració.

 

Fer servir recursos audiovisuals i acompanyar en el procés

Per fer que el procés sigui més entretingut, pots complementar les sessions de Glifing amb recursos audiovisuals relacionats amb la lectura, com ara contes animats o vídeos educatius. Acompanya l’infant durant les sessions, ofereix-li suport i anima’l a superar-se en cada exercici.

Visita la biblioteca que tinguis més a prop i escull les millors lectures per acompanyar i reforçar el progrés obtingut amb Glifing.

 

 Montserrat Garcia i Ortiz
Psicòloga especialista en lectura
Creadora del Mètode Glifing

 

 

Més informació Glifing

 

Resum d'aquesta entrada

Sobre Glifing

A Glifing hem desenvolupat un mètode genial que ens permet entrenar les habilitats lectores a través del joc.
Glifing està indicat a qualsevol edat, des dels primers anys d’accés a la lectura fins l’edat adulta.
El nostre objectiu és que llegir sigui divertit i, així, apropar-te a l’èxit acadèmic i personal que tots mereixem.

Vols viure l'experiència Glifing?

Entrades relacionades

Tens alguna pregunta? suggerència? proposta?