La memòria de treball

DOT-lee-libro-2-1.gif

El Mètode Glifing d’entrenament de la lectura treballa incidint en altres habilitats cognitives necessàries per a la mateixa lectura, però també per als aprenentatges en general. Estem parlant de les funcions executives.

Una d’aquestes habilitats és la memòria de treball, i avui us en volem parlar.

La memòria de treball o memòria operativa (Bennetto, Pennington i Rogers, 1996) és l’habilitat per emmagatzemar i manipular informació durant un espai de temps curt.

És imprescindible per manipular informació mentalment i, per tant, està a la base de qualsevol raonament, aprenentatge o capacitat de comprensió.

Així mateix, sembla que la memòria de treball és responsable del control de l’atenció i de la recuperació de dades de la memòria a llarg termini (Baddeley, 1999).

La memòria de treball permet mantenir activada la informació necessària per guiar la conducta durant el transcurs de l’acció. Necessitem captar i manipular els estímuls rellevants de l’entorn, també mantenir present una representació mental de l’objectiu que ens guia, així com avançar una previsible situació futura. Tot això ha de mantenir-se activat alhora per tal de poder executar amb èxit una operació mental.

Què ens pot reportar una mala memòria de treball?

Dels treballs de la doctora Alloway es desprèn el següent perfil de comportament en els alumnes amb un dèficit en la memòria de treball:

  • Tenen una baixa habilitat en lectura i matemàtiques.
  • Són reservats amb el grup, no gaire participatius.
  • Es mostren preocupats pel fet de no poder recordar tota la informació que reben.
  • Sovint els professors els “mal diagnostiquen” problemes de dèficit d’atenció i diuen d’ells coses com per exemple que no escolten o que estan sempre distrets.
  • Obliden instruccions.
  • Obliden fets recents.
  • Tenen dificultat per mantenir els passos en tasques complexes.
  • Tenen incapacitat o dificultat per resoldre tasques que impliquin recordar i processar informació.

També cal tenir en compte que les persones diagnosticades de TDH acostumen a tenir un dèficit en la memòria de treball.

 

Què és important saber de la memòria de treball?

Tot i que la memòria operativa és limitada, es pot entrenar. La memòria de treball té un límit, es parla de 6 o 7 unitats d’informació (per a un adult) que poden ser emmagatzemades i manipulades.

Es pot reforçar amb la pràctica i l’entrenament adequats.

Ja se sabia que els resultats en memòria de treball tenien una alta correlació amb els resultats en quocient intel·lectual, i això duia a plantejar la hipòtesi que memòria de treball i quocient intel·lectual fossin el mateix, però justament les diferències entre aquestes dues mesures poden donar llum sobre les diferències de resultat acadèmic entre subjectes que en principi tenen puntuacions altes de quocient intel·lectual. Una bona memòria de treball és important per assegurar uns bons resultats.

Montserrat Garcia
Psicòloga especialista en lectura
Creadora del Mètode Glifing

Resum d'aquesta entrada

Sobre Glifing

A Glifing hem desenvolupat un mètode genial que ens permet entrenar les habilitats lectores a través del joc.
Glifing està indicat a qualsevol edat, des dels primers anys d’accés a la lectura fins l’edat adulta.
El nostre objectiu és que llegir sigui divertit i, així, apropar-te a l’èxit acadèmic i personal que tots mereixem.

Vols viure l'experiència Glifing?

Entrades relacionades

Tens alguna pregunta? suggerència? proposta?