Detectar dificultats de lectura en 9 preguntes ben senzilles

DOT-lee-libro-2-1.gif

Troba aquí com detectar les dificultats de lectura

Detecta si hi ha dificultats de lectura en 9 preguntes ben senzilles

Les dificultats de l’aprenentatge de la lectura no tenen relació amb la capacitat intel·lectual. És per això que de vegades poden ser difícils de detectar: poden quedar emmascarades per compensacions, aspectes del comportament o altres recursos que puguin posar en marxa els infants.

Detectar les dificultats de lectura ens permet localitzar el problema i posar fil a l’agulla per trobar-hi una solució. La detecció precoç de problemes de lectoescriptura té una importància vital per al desenvolupament de la capacitat lectora dels nens i les nens. La família té un paper crucial en aquest procés, ja que pot detectar problemes en el llenguatge i la comprensió lectora des d’etapes inicials.

És fonamental estar atents a senyals com les dificultats per llegir, llegir lentament, intercanviar lletres o inventar-se paraules, problemes per aplicar les normes ortogràfiques i dificultats en la comprensió del que han llegit.

Comprendre els processos lectors des de la base ens ofereix informació sobre el desenvolupament de la lectura i ens garanteix l’èxit acadèmic.

Us proposem reflexionar sobre l’habilitat lectora dels infants, tot responent a un seguit de preguntes:
1. Hi ha diferència entre el seu nivell de lectura i el dels seus companys de classe?
2. Llegeix lentament?
3. S’encalla o s’entrebanca quan llegeix?
4. Intercanvia lletres o s’inventa paraules?
5. Té problemes per aplicar les normes ortogràfiques?
6. Comprèn el que llegeix amb dificultat o no ho comprèn?
7. Li cal molt de temps per estudiar o fer els deures?
8. Els resultats escolars no són els que esperàveu tot i que sabeu que té capacitat per sortir-se’n?
9. Entén més bé el text quan li llegiu que no pas quan llegeix?

Si heu respost afirmativament a algunes d’aquestes preguntes, podria ser que el vostre fill o alumne tingui dificultats o algun trastorn d’aprenentatge de la lectura.

La lectura és fonamental en l’àmbit acadèmic, per això, si creieu que poden haver-hi indicis de dificultats de lectura i escriptura, us animem que consulteu amb un professional per tractar com més aviat millor aquestes alteracions de la lectoescriptura; no espereu que l’infant maduri.
No perdeu el temps i poseu-vos en mans d’un professional especialitzat en el diagnòstic de problemes de lectura.

Dificultats de lectura

Com afecten les dificultats de lectura en el rendiment acadèmic?

La lectura és una eina fonamental a l’escola, és per això que als infants que tenen problemes de lectoescriptura els poden quedar afectats els resultats acadèmics.

Els alumnes i les alumnes amb dificultats de lectura presenten problemes en l’adquisició de la lectoescriptura. Aquestes dificultats no remeten espontàniament i aviat afecten el progrés en la resta de les assignatures, perquè al cap i a la fi, sempre haurem de llegir. És molt important que el col·lectiu de professionals de l’educació tinguin eines per saber com poden ensenyar a llegir a infants amb dificultats d’aprenentatge.

El col·lectiu de mestres té un paper fonamental en aquest procés, ja que aporta el suport necessari perquè les nenes i els nens amb dificultats de lectoescriptura puguin desenvolupar tot el seu potencial acadèmic i cuidar la salut mental. I parlem de salut mental perquè un infant que té algun trastorn o dificultat en la lectoescriptura pot patir molta frustració, sobretot en l’entorn escolar.

La detecció precoç és fonamental per ajudar com més aviat millor les persones amb dislèxia. La dislèxia és un trastorn específic que es caracteritza per dificultats de lectura i escriptura en infants i adults. Aquestes dificultats d’aprenentatge es poden manifestar des de l’educació infantil.

Alguns senyals que presenten aquests infants a infantil són les dificultats per aprendre’s les lletres de l’abecedari, recordar els dies de la setmana o fer jocs orals com per exemple les rimes.

En llengües transparents, podem detectar dificultats de manera precoç si fem un seguiment dels infants a través d’avaluacions molt senzilles que ens aporten informació sobre el desenvolupament d’habilitats lingüístiques com per exemple la consciència fonològica i la velocitat de denominació.

Quan un infant comença l’educació primària, cal que estiguem atents a com desenvolupa la via fonològica i lèxica. Per això, hem de mesurar el progrés en les tasques que es van desenvolupant en aquest procés com ara la precisió i la velocitat. La seqüència de l’aprenentatge esperable és conèixer les lletres, llegir síl·labes, oracions, frases curtes i, finalment, textos.

Pel que fa als infants del segon cicle de primària, observem que el tipus de tasca que se’ls exigeix acadèmicament es relaciona amb la comprensió. És en aquesta etapa en què es detecten molts alumnes que no entenen el que llegeixen. Aquest fenomen es relaciona sobretot amb el desenvolupament de la precisió i de la velocitat, com també amb el vocabulari i el desenvolupament de la comprensió oral.

Més informació Glifing

 

 

Què entenem per dificultats de lectura?

La definició que adopta l’Associació International de la Dislèxia (IDA, 2002, Lyon, Shaywitz i Shaywitz, 2003) descriu la dislèxia com una dificultat específica de l’aprenentatge de la lectura amb un origen neurobiològic.

Aquestes dificultats de lectura no tenen res a veure amb la intel·ligència. Els infants amb dificultats de lectura i escriptura són tan intel·ligents com qualsevol altre, però els costa més demostrar-ho, amb la qual cosa tenen tendència a frustrar-se i a desmotivar-se fins al punt de tirar la tovallola.

A més a més, el DSM-V assenyala que aquestes fallades en el procés apareixen de manera inesperada i que no s’expliquen per un retard lector, ni per una discapacitat intel·lectual ni un trastorn visual o auditiu, ni tampoc per falta d’instrucció o estimulació per part de l’entorn educatiu. En resum, l’infant té tot el que necessita per aprendre a llegir i, no obstant això, experimenta una lectura lenta, pesada i laboriosa amb molts errors quan descodifica.

Els primers anys d’escola aprenem a llegir, però després hem de poder llegir bé per aprendre. A mesura que avancem de curs, els continguts es van ampliant i complicant, amb la qual cosa augmenta la quantitat i la densitat del material que cal llegir. Com més temps passa, amb més dificultats es troben a l’escola els nens i nenes amb problemes de lectura. En conseqüència, els que tenen problemes de lectura és habitual que tinguin problemes d’aprenentatge perquè, recordem-ho, aprenem a llegir per poder aprendre totes les matèries al llarg de la vida acadèmica.

Per acabar, cal destacar que una detecció precoç i una actuació eficaç eliminen o minimitzen els efectes negatius de les dificultats de lectura.

Montserrat Garcia i Ortiz
Psicòloga especialista en lectura
Creadora del Mètode Glifing

Descarga Ebook gratis

Resum d'aquesta entrada

Sobre Glifing

A Glifing hem desenvolupat un mètode genial que ens permet entrenar les habilitats lectores a través del joc.
Glifing està indicat a qualsevol edat, des dels primers anys d’accés a la lectura fins l’edat adulta.
El nostre objectiu és que llegir sigui divertit i, així, apropar-te a l’èxit acadèmic i personal que tots mereixem.

Vols viure l'experiència Glifing?

Entrades relacionades

Tens alguna pregunta? suggerència? proposta?