Demo 6º Primaria

El modelo de la doble ruta nos dice que nuestro cerebro utiliza dos rutas para leer: la ruta fonológica (mecanismo de decodificación y automatización), y la ruta léxica, relacionada con la lectura global. La ruta fonológica es lenta, pero nos permitirá leer cualquier palabra, la ruta léxica es la que nos conferirá velocidad y precisión. Las dos rutas juntas nos posibilitarán disfrutar de la lectura y extraer su significado.

Elige tipo de sesión:

Automatizar lectura

Comprensión lectora

Ortografía

Contacto Glifing
Prueba lectoescritura gratis.
Pruébalo gratis en Glifing.

Glifing-ek argi eta garbi erakutsi nahi du irakurketaren entrenamendu-saioak nolakoak diren, eta, horregatik, demo-saio batzuk eskaintzen ditu. Horrela, edozein pertsonak doan egiazta dezake saio horiek nolakoak diren: zer ariketa mota dauden, zenbat denbora irauten duten, zer lantzen duten, etab. Webgune honek Lehen Hezkuntzako 6. mailarako hiru saio eskaintzen ditu Glifing-eko demo moduan, hau da, 12 urte inguruko haurrentzat. Hau da, Lehen Hezkuntzako 6. mailako demo hauekin hiru saio egin ahal izango dituzu eta, horrela, 12 urteko haurrentzako Glifing Metodoaren saioak nolakoak diren ikusi ahal izango duzu. Demoak hiru ataletan sailkatzen dira: irakurketa automatizatzea, irakurmena ulertzea eta funtzio exekutiboak. Atal horiek bat datoz saioek lantzen dutenarekin: gaitasun kognitiboak (irakurketa eta ulermena automatizatzea) eta funtzio exekutiboak, hala nola oroimena, arreta eta malgutasun kognitiboa. Bat edo bestea aukeratzea haurraren edo haurraren irakurle-profilaren eta haren beharren araberakoa da. Baina, jakina, beti da ona lehendik eskuratutakoa indartzea. Aukeratu Glifing-eko demo onena 12 urteko haurrentzat, eta esperimentatu zu zeu metodoarekin. Hala, 12 urteko haurrentzako irakurketa-entrenamendua nolakoa den ikusiko duzu. Glifing saioek lantzen dutena funtsezkoa da irakurle ona izateko. Irakurketa automatizatzeko, konstantzia eta eguneroko ahalegina behar dira ezagutzak pixkanaka finkatzeko. Deskodetzea, hau da, letraz letra irakurtzea, lan konplexua da, baina lortu ondoren, automatizatu egin behar da; izan ere, prozesu automatiko bat ez den bitartean, deskodetzeak arreta kontzientea izatera behartzen gaitu, eta arreta kontziente hori mugatua da. Horregatik, zeregin bati baino gehiagori erantzun ahal izateko, beste atazak automatizatuak egon behar dira. Gure arreta irakurmenaren ulermenaz arduratu dadin nahi badugu, ezin diogu deskodetzeaz arduratzeko eskatu. Hori lortzeko, ordena bati jarraituko diogu. Lehenik, deskodetzea automatizatu egin behar da, gero testua uler dezagun.