Demo 4º Primaria

El modelo de la doble ruta nos dice que nuestro cerebro utiliza dos rutas para leer: la ruta fonológica (mecanismo de decodificación y automatización), y la ruta léxica, relacionada con la lectura global. La ruta fonológica es lenta, pero nos permitirá leer cualquier palabra, la ruta léxica es la que nos conferirá velocidad y precisión. Las dos rutas juntas nos posibilitarán disfrutar de la lectura y extraer su significado.

Por otra parte, las funciones ejecutivas, como la atención y la memoria de trabajo, deberán estar siempre bien activadas.

Elige tipo de sesión:

Automatizar lectura

Comprensión lectora

Funciones ejecutivas

Contacto Glifing
Prueba lectoescritura gratis.
Pruébalo gratis en Glifing.

Glifing-eko demoak mundu guztiari irekita daude. Webgune honetan Lehen Hezkuntzako demoak aurki ditzakegu, 9 urteko haurrentzako demoak, hain zuzen. Lehen Hezkuntzako 4. mailako demo hauekin hiru saio egin ahal izango dituzu, eta, hala, 9 urteko haurrentzako Glifing Metodoaren saioak nolakoak diren ikusiko duzu. Demoak hiru ataletan sailkatzen dira: irakurketa automatizatzeaulermena eta funtzio exekutiboak. Atal horiek bat datoz saioek lantzen dutenarekin: gaitasun kognitiboak (irakurketa eta ulermena automatizatzea) eta funtzio exekutiboak, hala nola oroimena, arreta eta malgutasun kognitiboa. Bat edo bestea aukeratzea haurraren irakurle-profilaren eta haren beharren araberakoa da. Baina, jakina, beti da ona lehendik eskuratutakoa indartzea. Aukeratu 9 urteko haurrentzako Glifing-en demo onena, eta esperimentatu zeu metodoarekin. Glifing saioek lantzen dutena funtsezkoa da irakurle ona izateko. Irakurketa automatizatzeko, konstantzia eta eguneroko ahalegina behar dira ezagutzak pixkanaka finkatzeko. Deskodetzea, hau da, letraz letra irakurtzea, lan konplexua da, baina lortu ondoren, automatizatu egin behar da; izan ere, prozesu automatiko bat ez den bitartean, deskodetzeak arreta kontzientea izatera behartzen gaitu, eta arreta kontziente hori mugatua da. Horregatik, zeregin bati baino gehiagori erantzun ahal izateko, beste atazek automatizatuta egon behar dute. Beraz, testuak dioenean, edukian jarri nahi badugu arreta, hau da, gure arreta irakurmenaren ulermenaz arduratu dadin nahi badugu, ezin diogu deskodetzeaz arduratzeko eskatu. Hori lortzeko, ordena bati jarraituko diogu. Lehenik, deskodetea automatizatu egin behar da, gero testua uler dezagun.