Demo 6è de Primària

El model de la doble via ens diu que el nostre cervell utilitza dues vies per llegir: la via fonològica (mecanisme de descodificació i automatització), i la via lèxica, relacionada amb la lectura global. La via fonològica és lenta, però ens permetrà llegir qualsevol paraula, la via lèxica és la que ens conferirà velocitat i precisió. Les dues vies juntes ens possibilitaran gaudir de la lectura i extreure el seu significat.

Escull el tipus de sessió:

Automatitzar lectura

Comprensió lectora

Ortografia

Comprensión lectora Glifing
Automatización de la lectura Glifing
Funciones ejecutivas de la lectura Glifing

Glifing vol mostrar obertament com són les sessions d’entrenament de la lectura, i per això disposa d’una selecció de sessions demo. D’aquesta manera, qualsevol persona pot comprovar de franc com són aquestes sessions: quina mena d’activitats hi ha, quant solen durar, què treballen, etc. Englobada dins de les demos Glifing de primària, aquesta pàgina ofereix l’oportunitat de jugar tres sessions destinades a 6è de primària, o sigui, són demos per a nens i nenes de 12 anys aproximadament. És a dir, amb aquestes demos de 6è de primària podràs jugar tres sessions i comprovar, d’aquesta manera, com són les sessions del Mètode Glifing per a infants de 12 anys. Les demos estan classificades en tres apartats: automatitzar la lectura, comprensió lectora i funcions executives. Aquests apartats es corresponen amb allò que les sessions treballen: les habilitats cognitives (automatitzar la lectura i comprensió lectora) i les funcions executives, com ara la memòria, l’atenció i la flexibilitat cognitiva. Triar-ne un o l’altre depèn del perfil lector de la nena o el nen i de les necessitats que tingui. Evidentment, però, sempre és bo potenciar allò que ja tingui adquirit l’infant. Escull la millor demo de Glifing per a nenes i nens de 12 anys i experimenta tu mateix o tu mateixa amb el Mètode. Així, et podràs fer una idea de com és l’entrenament de la lectura per a infants de 12 anys que oferim. El que treballen les sessions de Glifing és fonamental per ser un bon lector o lectora. L’automatització de la lectura requereix constància i un esforç diari per anar assentant coneixements de mica en mica. Descodificar, és a dir, llegir lletra per lletra, és una feina que és complexa, però, un cop s’assoleix, s’ha d’automatitzar perquè mentre no sigui un procés automàtic, la descodificació ens obliga a tenir una atenció conscient, i resulta que aquesta atenció conscient és limitada. Per això, per poder atendre més d’una tasca, cal que les altres tasques estiguin automatitzades. Si volem, doncs, poder focalitzar-nos en el que diu el text, en el contingut, és a dir, si volem que la nostra atenció s’ocupi de la comprensió lectora, no li podem demanar que s’ocupi de la descodificació. Per aconseguir-ho, seguim un ordre. Primer cal automatitzar la descodificació, i d’aquesta manera podrem centrar-nos a comprendre el text.