Demo 2n de Primària

El model de la doble via ens diu que el nostre cervell utilitza dues vies per llegir: la via fonològica (mecanisme de descodificació i automatització), i la via lèxica, relacionada amb la lectura global. La via fonològica és lenta, però ens permetrà llegir qualsevol paraula, la via lèxica és la que ens conferirà velocitat i precisió. Les dues vies juntes ens possibilitaran gaudir de la lectura i extreure el seu significat.

D’altra banda, les funcions executives, com l’atenció i la memòria de treball, han d’estar sempre ben activades.

Escull el tipus de sessió:

Automatitzar lectura

Comprensió lectora

Funcions executives

Comprensión lectora Glifing
Automatización de la lectura Glifing
Funciones ejecutivas de la lectura Glifing

El model de la doble ruta es refereix a com el cervell processa la informació a l’hora de llegir: activa simultàniament la ruta fonològica i la ruta lèxica. La ruta fonològica s’encarrega de la descodificació i l’automatització dels sons i les lletres, mentre que la ruta lèxica es relaciona amb la comprensió global de les paraules i les frases. Per tal que aquestes rutes funcionin correctament, cal mantenir actives les funcions executives com ara l’atenció i la memòria de treball. L’habilitat de llegir depèn de la maduresa i del desenvolupament d’aquestes funcions cognitives, per la qual cosa és important fomentar-ne el desenvolupament en la infància i l’adolescència. Pots escollir la millor demo de Glifing per a nens i nenes de 10 anys que fomenti el desenvolupament de l’automatització de la lectura i la comprensió lectora. La demo de Glifing per a educació primària és una eina excel·lent per ajudar les nenes i els nens a desenvolupar les seves habilitats de lectura. En resum, el model de la doble ruta ens mostra com el cervell treballa per llegir, i ens destaca la importància d’activar tant la ruta fonològica com la lèxica, com també de mantenir actives les funcions executives com l’atenció i la memòria de treball. Això ens permet comprendre més bé els textos i gaudir de la lectura d’una manera més eficient. L’educació a primària és fonamental per desenvolupar les habilitats de lectura d’un infant. A través de l’ensenyament de tècniques de lectura i la pràctica diària, els nens i les nenes aprenen a comprendre els textos i a valorar-los, i també a desenvolupar el vocabulari i les habilitats de comprensió. La lectura també ajuda els infants a millorar la concentració, la memòria i el pensament crític. A més a més, llegir sovint i ja des de ben petits pot fomentar l’amor per la lectura i augmentar la confiança en si mateixos com a lectors. Per tant, és essencial proporcionar a les nenes i als nens un ambient d’aprenentatge positiu i fomentar una cultura de la lectura a casa i a l’escola.