Demo 5è de Primària

El model de la doble via ens diu que el nostre cervell utilitza dues vies per llegir: la via fonològica (mecanisme de descodificació i automatització), i la via lèxica, relacionada amb la lectura global. La via fonològica és lenta, però ens permetrà llegir qualsevol paraula, la via lèxica és la que ens conferirà velocitat i precisió. Les dues vies juntes ens possibilitaran gaudir de la lectura i extreure el seu significat.

Escull el tipus de sessió:

Automatitzar lectura

Comprensió lectora

Ortografia

Comprensión lectora Glifing
Automatización de la lectura Glifing
Funciones ejecutivas de la lectura Glifing

En aquest apartat hi pots trobar demos d’educació primària, més concretament per a nens i nenes de cinquè de primària. El Mètode Glifing per a nenes i nens d’onze anys és ideal perquè encara estan en procés de millorar les seves habilitats lectores. El Mètode Glifing ofereix un entrenament lector per a nens i nenes d’onze anys que es basa en el model de doble ruta al cervell. Aquest model de doble ruta al cervell ens ajuda tant fonològicament com lèxicament. La ruta fonològica, que és una ruta analítica, permet vincular la lletra amb el so, i descodificar la paraula des de les lletres, que són les parts més petites de les paraules. Aquest és el mecanisme principal quan s’aprèn a llegir: fer la conversió grafema-fonema. És un mecanisme per automatitzar la lectura. Per tant, aquesta ruta permet llegir qualsevol paraula nova, encara que no s’hagi llegit mai abans. En canvi, la ruta lèxica és una ruta global en què el cervell reconeix la paraula com un tot, la veu globalment. És una ruta visual i és més ràpida que la ruta fonològica, i només es pot fer servir en paraules conegudes i freqüents. Aquesta ruta confereix velocitat i precisió. Amb aquestes dues rutes les persones podem gaudir de la lectura i extreure’n el significat. Amb el Mètode Glifing es treballa també la comprensió lectora i les funcions executives, com ara la memòria de treball i l’atenció, que hi tenen un paper important i han d’estar ben activades. Escull la millor demo de Glifing per a nens i nenes d’onze anys i prova-la gratis. Les sessions de Glifing també treballen la comprensió i la lectoescriptura mitjançant les fitxes d’escriptura, que es poden descarregar en algunes sessions. Fer servir el Mètode Glifing pot fer que les nenes i els nens de cinquè de primària tinguin èxit acadèmic, ja que la lectura és la base de qualsevol aprenentatge.