Demo Educació Infantil

Per treballar la lectura amb els més petits, de 4 i 5 anys, haurem de tenir en compte una sèrie d’habilitats o capacitats que englobem sota el títol de prèvies de lectura. Aquí posarem èmfasi en les Funcions Executives, és a dir, els processos cognitius que ajuden a controlar i planificar la conducta, que és base del comportament en general i dels aprenentatges en particular.

Les funcions executives són habilitats cognitives que activen el cervell quan s’enfronta a la realització d’una tasca de raonament, de planificació o de resolució de problemes.

Entre les funcions executives podem trobar: la inhibició, la memòria de treball, la flexibilitat cognitiva, la planificació, la monitorització i els processos reguladors.

Memòria

Consciència Fonològica

Raonament Lògic

Vocabulari

Atenció

Principi Alfabètic