EL MÈTODE GLIFING


Glifing és un mètode d’entrenament de la lectura que s’aplica mitjançant un programa informàtic.


Gràcies al seu format lúdic, ens divertim mentre llegim i aprenem a llegir millor.


Avaluem

Mitjançant una prova Glifing dissenyada per especialistes, segons els resultats de les investigacions científiques d’Avesedari, avaluem la velocitat, la precisió i la comprensió, obtenint el perfil lector del nostre alumne.

La velocitat i la precisió lectores són indicadors del nivell d’automatització de la lectura.

L’automatització és necessària per a una bona comprensió.


Analitzem

El programa es comunica amb la plataforma on-line de forma automàtica.

La plataforma processa les dades de l’avaluació i les contrasta amb els barems Glifing en funció del curs i edat del nen.

Gràcies a això, obtenim de forma immediata informació precisa del nivell de lectura del nen.


Entrenem

El mètode  Glifing consta d’un gran nombre de sessions d’entrenament que s’ajusten a les necessitats de cada nen.

Amb les dades recollides i processades a la plataforma, podem dissenyar un pla individualitzat d’entrenament que incideixi allà on el nen ho necessiti.

La plataforma també registra automàticament el progrés de l’entrenament perquè el professional pugui adaptar-lo en tot moment.

Glifing és un mètode que consisteix a la utilització de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) per aplicar un programa d’entrenament de la lectura basat en una sèrie d’activitats que, presentades de forma lúdica, permeten a les persones amb problemes lectors entrenar de manera intensiva i amena alhora.

Així mateix, aquest mètode pot utilitzar-se com a eina d’aprenentatge de la lectura per a nens sense dificultats de lectura, per a persones en vies d’alfabetització o com a entrenament per a persones amb lesions cerebrals adquirides o degeneratives que han perdut les seves capacitats lingüístiques pel que fa a la lectura.

L’entrenament incideix en la millora de la velocitat lectora, prenent com a base la consideració que la manca de fluïdesa és el factor més característic dels problemes de lectura. El fet de llegir fluidament un text no és una dada amb valor en si mateix, però es correlaciona de manera molt significativa amb la capacitat de comprensió dels textos llegits i amb el rendiment acadèmic.

L’objectiu del programa d’entrenament és millorar l’habilitat lectora dels nens amb dificultats per llegir de forma correcta i fluida, per augmentar el seu rendiment i permetre’ls aprofitar tota la seva capacitat intel·lectual.

A més, el mètode té especialment en compte la dimensió emocional del problema. Per això, hem creat uns personatges, el Glif i la Bet, que acompanyen els nens durant tot el procés. Donen ànims, empatitzen, són els elements reguladors del comportament i proporcionen feedback al llarg de les sessions.

Mitjançant el mètode Glifing, s’entrenen intensivament els diferents aspectes que conformen el procés d’adquisició i automatització de la lectura: descodificació (relació grafema-fonema), segmentació, memòria de treball, articulació, velocitat, morfosintaxis i comprensió.

Malgrat tot, el mètode que presentem no pot ser definitiu, sinó que ha d’estar en un procés d’evolució constant per poder augmentar els indicadors de millora en lectura i dels processos associats a aquest complex procés. El mètode Glifing permet tant detectar precoçment els problemes de lectura com establir un seguiment continuat de l’evolució de l’usuari.

El sistema d’entrenament combina el mètode Glifing i el coneixement que Avesedari ha desenvolupat en els seus anys d’investigació amb professionals de la Universitat de Barcelona. La programació d’un itinerari de sessions específic per a cada nen assegura el caràcter personalitzat d’aquest sistema d’entrenament.

Durant tot el procés, la pauta de treball garanteix que l’entrenament estigui fet a mida de les necessitats i del ritme de cada entrenat.


Per conèixer amb detall la metodologia que utilitza Glifing, o ampliar qualsevol informació relacionada amb aquesta eina, posa’t en contacte amb nosaltres.


El canvi


Les dificultats

Les dificultats de lectura poden explicar fins a un 40% del fracàs escolar.

No ens podem permetre un sistema educatiu que faci que un 25% dels nostres alumnes obtingui el “diploma” de fracàs escolar i, per efecte dòmino, també el de fracàs vital.

Dins d’aquest 25%, hi ha un gran nombre d’alumnes que està fracassant perquè va començar l’educació primària amb dificultats per aprendre a llegir i a escriure, per automatitzar la lectoescriptura i per comprendre un text.

No llegien bé, estudiaven malament, i cada curs que passava es distanciaven més dels seus companys normolectors.


L’origen

Les dificultats de lectura tenen un origen neurobiològic.


L’entrenament

Els últims avenços en neurociència ens parlen de la plasticitat del nostre cervell.

Això vol dir que, mitjançant un entrenament adequat, podem modificar la manera en què el nostre cervell realitza determinades accions.


El cervell és plàstic!

La “plasticitat cerebral” s’ha convertit en el paradigma de la neurociència que més admiració desperta. Amb ell, es vol afavorir la conscienciació de la mal·leabilitat del cervell, de la flexibilitat d’un òrgan que, fins fa només 30 anys, es creia pràcticament inalterable.

 • Les connexions entre neurones garanteixen la seva supervivència, seguint els principis que “allò que no s’utilitza, mor” i “el que s’utilitza, es potencia i reforça”.
 • L’herència aporta entre un 30 i un 60% del cablejat cerebral, la resta pot ser modificat per l’entorn, el que ens indica que tenim moltes possibilitats de reestructurar el cervell entrenant.
 • No es pot passar d’un quocient intel·lectual de 70 a un 150, però és cert que l’entorn pot modificar el quocient intel·lectual en 20 punts (Frederick Goodwin, director del National Institute of Mental Health).
 • La plasticitat cerebral és tan responsable de l’aprenentatge i de la superació de les lesions del sistema nerviós com de les addiccions patològiques i de la permanència dels hàbits, tant si són bons com si són perniciosos per a nosaltres.

Pel que fa a la capacitat de transformació del cervell, les neurocientífiques Sarah-Jayne Blakemore i Uta Frith, en Com aprèn el nostre cervell, diuen:

“Els cervells individuals, igual que els cossos individuals, són diferents entre si, però no hi ha gairebé res que no puguem millorar o canviar. Si observem el món que ens envolta, veurem molts exemples de com la cultura ha potenciat la naturalesa o l’ha superada. Alguns exemples que vénen a la memòria són les ulleres que corregeixen la visió, la nutrició per al creixement o l’ortodòncia per a les dents tortes. Si els ortodoncistes poden millorar la nostra dentadura, els professors poden millorar el nostre cervell.” 

Aquestes dades són encoratjadores i esperançadores: ens permeten tenir un alt grau d’esperança davant les dificultats de l’aprenentatge i del potencial humà en general, però, al mateix temps, ens omplen de la responsabilitat de trobar la manera de fer que aquestes influències siguin efectives i positives per als nostres nens.

La plasticitat cerebral aconsegueix que, a partir d’unes estructures generals bàsiques, el cervell es modifiqui constantment. Això fa que tenir cura del cervell es converteixi en una activitat fonamental en les nostres vides i, en el fons, aquesta és la missió de l’educació i l’ensenyament. Tal com dèiem, la mal·leabilitat de cervell dóna a pares, mestres i educadors una gran responsabilitat.


Millor, millor, millor


Un mètode d’entrenament basat en l’evidència científica i dissenyat per especialistes.


Millora l’autoestima

La primera millora és l’actitud cap a la lectura i l’autoestima.

 • Abans
 • Desp.

Evolució en precisió lectora
(%errors)

Augmenta la velocitat

Baixa el nombre d’errors de forma significativa i augmenta la velocitat lectora.

 • Abans
 • Desp.

Evolució en velocitat lectora
(PPM)

Millora la comprensió

El resultat és una lectura més fluida i una millor comprensió.

 • Abans
 • Desp.

Evolució en velocitat lectora
(PPM)

Com ho aconseguiràs


20 minuts / 4 dies a la setmana

 • Des de qualsevol lloc
 • Format lúdic
 • Sense cansament ni frustració

La clau

Un entrenament sistemàtic de la lectura que es realitza mitjançant un programa informàtic de format lúdic.


Entrenem?


1


Busca el teu professional de referència

Serà qui t’acompanyi durant l’entrenament. Coneixedor del Mètode Glifing i del perfil cognitiu del nen, ajustarà l’entrenament perquè obtinguis el màxim rendiment possible.

Troba el teu professional de referència en qualsevol dels Centres que apliquen el Mètode Glifing.


2


Accedeix a la plataforma Glifing

Inicia sessió a la plataforma Glifing amb el nom d’usuari i la contrasenya que t’hagi proporcionat el teu professional de referència.

Amb la teva clau d’accés, podràs consultar en tot moment la teva evolució lectora i fer les sessions d’entrenament.


3


Comença a entrenar la lectura

Realitza el teu entrenament Glifing des de casa. El teu professional de referència rebrà els resultats cada vegada que acabis una sessió i mantindrà l’entrenament ajustat al teu perfil lector.

D’aquesta manera, sempre treballaràs exactament allò que necessitis i amb la intensitat adequada.