Juan Antonio Amador Campos

Juan Antonio Amador Campos

  • Professor Titular d’Avaluació Psicològica, acreditat a catedràtic, del Departament de Psicologia clínica i Psicobiologia, secció de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic de la Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona. Mestre de primària, Psicòleg especialista en Psicologia.
  • Recerca en avaluació i tractament dels problemes d’atenció i aprenentatge en nens, adolescents i adults.
  • Direcció dectesis doctorals.
  • Participació en 21 projectes de recerca, finançats amb fons públics estatals, de fundacions privades o de la UB, aconseguits a través de concursos públics i competitius, 18 com a investigador associat (IA) i 3 com a investigador principal (IP).en 17 projectes d’innovació docent, tres com IP, finançats per l’Agència de Gestió d’Ajusts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i altres entitats públiques.
  • Docent en Llicenciatura i Grau de Psicologia
  • Docent en programes de doctorat (Psicologia clínica i de la salut, Personalitat, desenvolupament i comportament anormal i Avaluació en ciències del comportament, metodologia i aplicacions).
  • Docent en màster oficial (Psicòleg general sanitari, Psicologia clínica i de la salut i Màster interuniversitari en Psicogerontologia).