EQUIP

Directora General
Montserrat Garcia
Creadora del Mètode Glifing

Administració i Gestió
Marta Escrig
Ares Mata

Atenció Psicopedagògica
Sílvia Roca
Paula Duque
Ainoa Hernández

Tecnología y Dessarrollo
Elvira Fité
Jesús Manuel Nieto
Aitor Rivera
Marçal Draper

G.A.T.O. Glifing Atenció Tècnica Online
Jan Margaria

Editora de Sessions Glifing
Paulina Terol

Enllaç Avesedari
Natalia Mellado

Equip Llatinoamèrica
Clara Donovan
Elisenda Carreras
Elena Villarreal
Laura Morón

Assessora Metodològica
Mercè Gonzàlez