DEMO

2. LEHEN HEZKUNTZA

INFORMAZIOA

Garunak bi bide erabiltzen ditu irakurtzeko: bide fonologikoa (deskodeketa eta automatizazio mekanismoa) eta bide lexikoa, irakurketa orokorrarekin loturik. Bide fonologikoa mantsoa da, baina edozein hitz irakurtzeko gaitasuna emango digu. Bide lexikoak aldiz, abiadura eta doitasuna emango dizkigu. Bi bideek batera irakurketaz gozatzea eta esanahia jakitea ahalbidetuko digute.

Bestalde, funtzio betearazleek, arreta eta lanerako oroimena bezalakoak, beti aktibatuak egon behar dira.

ARGIBIDEAK

3 Pausoa: ikusi nahi duzun saio mota aukeratu.