AJUDA


Europa

Horari d’atenció telefònica (Hora local Barcelona):

Dilluns a dijous de 9h a 18h:
  +34 640 09 47 55
De 18h a 20:30h:
 +54 9 11 7368 0481

Divendres de 9h a 15h:
  +34 640 09 47 55
De 15h a 19h:
 +54 9 11 7368 0481


Amèrica

Horari d’atenció telefònica (Hora local Buenos Aires):

Dilluns a dijous de 8h a 16:30h:
  +54 9 11 7368 0481

Divendres de 8h a 15h:
  +54 9 11 7368 0481